13.000 καρκινοπαθείς το χρόνο χωρίς ακτινοθεραπεία λόγω ελλείψεων

13.000 καρκινοπαθείς το χρόνο χωρίς ακτινοθεραπεία λόγω ελλείψεων

Χιλιάδες καρκινοπαθείς κάθε χρόνο δεν καταφέρνουν να κάνουν ακτινοθεραπείες, λόγω μεγάλης λίστας αναμονής στα νοσοκομεία, παίζοντας κορώνα – γράμματα τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, χρειάζονται 6-7 Ακτινοθεραπευτικά Μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Όσα διαθέτουν οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας λειτουργούν μόνο 27 Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα Γραμμικοί επιταχυντές στα Δημόσια Νοσοκομεία. Λιγότερα από 3 ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Γι’ αυτό υπάρχουν οι μεγάλες λίστες αναμονής και οι χιλιάδες αποκλεισμένοι.

Ακόμη και με τα 19 Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του Ιδιωτικού Τομέα, η αναλογία στη χώρα μας είναι τραγική. Αναλογούν 4 Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, με την επισήμανση ότι οι περισσότεροι καρκινοπαθείς δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον Ιδιωτικό Τομέα λόγω κόστους, παρότι ένα μέρος των εξόδων καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σήμερα λειτουργούν 47 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα εκ των οποίων 27 στα Δημόσια Νοσοκομεία και 20 στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία. Εκ των 27 ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων που λειτουργούν σήμερα, τα 10 είναι από δωρεές. Τους 10 Γραμμικούς Επιταχυντές της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του Ιδρύματος για τη δωρεά, δεν κατάφεραν όλα τα Νοσοκομεία να τους παραλάβουν και να  θέσουν σε λειτουργία. Μόνο επτά Γραμμικοί Επιταχυντές τοποθετήθηκαν και λειτουργούν και μάλιστα με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά συμβαίνουν λόγω έλλειψης κονδυλίων για την κατασκευή των χώρων υποδοχής με προδιαγραφές ακτινοπροστασίας και των τραγικών ελλείψεων Προσωπικού Ακτινοθεραπείας.

Ακόμη και τα επτά που τοποθετήθηκαν δεν λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη λόγω ελλείψεων Προσωπικού. Τοποθετήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στο ΑΤΤΙΚΟΝ, στο ΡΙΟ, το ΠΑΓΝΗ, την Αλεξανδρούπολη και το ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

Τρείς Γραμμικοί Επιταχυντές της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου γίνονται ακόμη εργασίες τοποθέτησης παρότι οι λίστες αναμονής κοστίζουν ζωές καρκινοπαθών. Στα Νοσοκομεία που ακόμη δεν τέθηκαν σε λειτουργία είναι το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, το ΑΤΤΙΚΟΝ  και το ΠΑΓΝΗ.

Στα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του Ιδιωτικού Τομέα η θεραπεία κοστίζει γι’ αυτό δεν μπορούν να απευθυνθούν πολλοί καρκινοπαθείς. Επιβαρύνονται με το 15% του κόστους θεραπείας που είναι περίπου 2.500€ και ολόκληρη την αμοιβή του γιατρού που φθάνει τις 2000 ευρώ. Πόσοι καρκινοπαθείς έχουν τη δυνατότητα σήμερα να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα;

Παρότι λειτουργούν λιγοστά ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα δεν αξιοποιούνται με τη διερεύνηση του ωραρίου λειτουργίας τους. Έτσι θα εξυπηρετούσαν περισσότερους καρκινοπαθείς.

Εάν λειτουργούσαν πρωί – απόγευμα τουλάχιστον άλλοι 2.000 καρκινοπαθείς κατ’ έτος θα εξυπηρετούνταν. Οι λίστες αναμονής είναι 2 έως 3 μήνες. Ξεπερνάνε σε πολλές περιπτώσεις το προσδόκιμο ζωής των καρκινοπαθών. Δυστυχώς χιλιάδες (13.000) κατ’ έτος δεν προλαβαίνουν να κάνουν ακτινοθεραπεία, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με στοιχεία, το έτος 2017 στα 27 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα των Δημοσίων Νοσοκομείων, έκαναν ακτινοθεραπεία 13.520 καρκινοπαθείς σε 325.000 συνεδρίες. Άλλοι 9.266 καρκινοπαθείς έκαναν ακτινοθεραπεία σε 199.000 συνεδρίες στα 20 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του Ιδιωτικού Τομέα.

Το σύνολο των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα το έτος 2017 είναι 22.768.

Στα Νοσοκομεία της Αττικής λειτουργούν 10 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και το έτος 2017 εξυπηρετήθηκαν μόνο 5.031 ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη 7 μηχανήματα λειτουργούσαν το 2017 και εξυπηρετήθηκαν μόνο 4.353 ασθενείς.

Στην Ανατολική Μακεδονία 1 και εξυπηρετήθηκαν 233 ασθενείς.

Στην Θεσσαλία 2 (1 το έτος 2017) και εξυπηρετήθηκαν 850 ασθενείς

Στην Ήπειρο 2 και εξυπηρετήθηκαν 800 ασθενείς.

Στη Δυτική Ελλάδα 2 και εξυπηρετήθηκαν 1286 ασθενείς.

Στην Κρήτη 2 και εξυπηρετήθηκαν 970 ασθενείς.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου