22 προσλήψεις γιατρών στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

22 προσλήψεις γιατρών στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.προσκαλεί γιατρούς για τη σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για έως ένα (1) έτος με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Αποκατάστασης στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στις δομές, Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και Κέντρο Υγείας – Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Κερατέας-Κ. Πρίφτης.

Οι θέσεις που ανοίγουν είναι:

5 Γενικής Ιατρικής

1 Ακτινοδιαγνωστικής

1 Βιοπαθολογίας

1  Γενικής Χειρουργικής

1 Γυναικολογίας

2 Παιδιατρικής

2 Οδοντιατρικής

2 Ορθοπεδικής

1 Δερματολογίας

1 Νευρολογίας

1 Ουρολογίας

2 Ενδοκρινολογίας

1 Παιδοψυχιατρικής

1 ΤΕ Μαιών/Μαιευτών

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 18/11/2016, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή γ) να υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 8.00 – 14.00, στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Γ. Δαμάσκου 1, τ.κ. 13677, Αχαρναί, Υπόψη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς ή γ) η ημερομηνία και ώρα υποβολής αυτοπροσώπως. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ιατρών των οποίων οι αιτήσεις σε περίπτωση αποστολής, θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι τις 22/11/2016, ώρα 14.00.