Το ΕΚΑΒ θα προμηθευτεί 28 νέα ασθενοφόρα

Το ΕΚΑΒ θα προμηθευτεί 28 νέα ασθενοφόρα

Το ΕΚΑΒ θα προμηθευτεί 28 νέα ασθενοφόρα για τις ανάγκες των Παραρτημάτων Πάτρας, Τρίπολης και Λαμίας προκειμένου να αντικατασταθεί ο γηρασμένος στόλος των οχημάτων και να καλυφθούν οι ανάγκες του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, απεστάλησαν για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. τρεις διαγωνισμοί για συμπληρωματική προμήθεια Ασθενοφόρων οχημάτων για τα παραπάνω Παραρτήματα.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, το ΕΚΑΒ με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε το 2016 χρηματοδοτείται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη δαπανών για αεροδιακομιδές και πλωτές διακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών με ποσό 12.000.000 Ευρώ. Μετά την εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλών για δύο έτη τα αδιάθετα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του στόλου του.

Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι ύψους 1.978.000 €, από ιδίους πόρους, δηλ. με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ. Η προμήθεια αναλυτικά περιλαμβάνει Ασθενοφόρα οχήματα για τα Παραρτήματα Πάτρας, Λαμίας και Τρίπολης, ως εξής :

  • Παράρτημα Πάτρας: 3 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), 10 Ασθενοφόρα επειγόντων, 1 Ασθενοφόρο επειγόντων Μ.Ο., Σύνολο 14 Οχήματα – Σύνολο προϋπολογισμού: 1.042.840 €
  • Παράρτημα Τρίπολης: 7 Ασθενοφόρα επειγόντων – Σύνολο προϋπολογισμού: 467.480 €
  • Παράρτημα Λαμίας : 5 Ασθενοφόρα επειγόντων, 2 Ασθενοφόρα επειγόντων Μ.Ο. – Σύνολο 7 Οχήματα – Σύνολο προϋπολογισμού: 467.480 €

Παράλληλα είναι ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμός για την προμήθεια 100 νέων Ασθενοφόρων για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρ. Μακεδονίας, Ν. Αιγαίου και Θεσσαλίας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφέρειες, ενώ ήδη κατατέθηκε πρόταση για την προμήθεια 17 επιπλέον Ασθενοφόρων για τις επιχειρησιακές μονάδες του ΕΚΑΒ στην Κεντρ. Ελλάδα, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Περιφέρεια. Δηλ. βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την συνολική προμήθεια 145 νέων Ασθενοφόρων. Μέσα στον σχεδιασμό της υπηρεσίας για το έτος 2019, είναι η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με επιπλέον Ασθενοφόρα αλλά και μοτοσυκλέτες για την ανανέωση του αντίστοιχου στόλου.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου