7 Πυλώνες δράσης της ΕΛΕΑΝΑ στον υπουργό Υγείας

7 Πυλώνες δράσης της ΕΛΕΑΝΑ στον υπουργό Υγείας

Γραπτές προτάσεις με 7 Πυλώνες δράσης για την βελτίωση του επιπέδου υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των χρονίως πασχόντων, υπέβαλε η κα Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα  κατά τη διάρκεια  της συνάντησης των συλλόγων ασθενών με τον Υπουργό Υγείας.

ΟΙ 7 Πυλώνες είναι:

-Δημιουργία και λειτουργία ειδικών μονάδων εγχύσεων στις δομές Υγείας. Στη χώρα μας, η χορήγηση βιολογικών παραγόντων δεν αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που αρμόζει. Η ΕΛΕΑΝΑ προτείνει τη δημιουργία ειδικών μονάδων εγχύσεων σε ειδικούς χώρους (μπορεί και να είναι κοινοί για θεραπείες ογκολογικών ασθενών, αλλά και ασθενών με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα).

-Δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποκατάστασης. Η κίνηση, η άσκηση και η διατήρηση του σωματικού βάρους, όπως και η φυσικοθεραπεία, μετά από προσεκτική εκτίμηση κάθε ασθενούς ξεχωριστά, είναι ίσως σημαντικότερη από την φαρμακευτική αγωγή. Οι ρευματοπαθείς έχουν άμεση ανάγκη ειδικών κολυμβητικών εγκαταστάσεων (θερμαινόμενη πισίνα, υδροστρόβιλοι κ.λπ.) σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.

-Φάρμακα και πρόσβαση των ασθενών. Για την καλύτερη πρόσβαση των ασθενών προτείνουμε η παραλαβή των φαρμάκων να γίνεται μέσω των φαρμακείων. Για τις θεραπείες που απαιτούν νοσοκομείο, το φάρμακο θα πρέπει να έρχεται μέσω του νοσοκομειακού φαρμακείου στη μονάδα έγχυσης ή στο κέντρο υγείας. Για τα φάρμακα της κοινότητας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διακινούνται αποκλειστικώς και μόνο από τα φαρμακεία της κοινότητας.

-Ενίσχυση της Συμμετοχής του Πολίτη ως απαραίτητο στοιχείο κάθε δράσης πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας. Είναι κοινός τόπος, ότι η ορθή ενημέρωση των πολιτών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προαγωγή υγείας του πληθυσμού.

-Θεσμοθέτηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η ΕΛΕΑΝΑ υποστηρίζει ότι το σύστημα της ΠΦΥ θα πρέπει να βασίζεται στη δημιουργία ενός λειτουργικού και καλώς κατανεμημένου δικτύου Γενικών Οικογενειακών Ιατρών. To δίκτυο θα βασίζεται σε «Τομείς Υγείας», όπου ο κάθε «Τομέας» θα περιλαμβάνει περίπου 1.500 οικογένειες (μέχρι 5.000 κατοίκους) και σε κάθε τομέα θα υπάρχουν 3 συμβεβλημένοι Ιατροί. Το σύστημα αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα της καταγραφής και μελέτης των αναγκών του πληθυσμού, αλλά και της χώρας και θα συμβάλει στον εξορθολογισμό της δαπάνης και στη μέγιστη προσβασιμότητα του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας.

-Έρευνα. Πάγια πρόταση της ΕΛΕΑΝΑ προς κάθε κυβέρνηση ήταν και παραμένει η δημιουργία κινήτρων προς τη βιομηχανία (Εθνική και Πολυεθνική), αλλά και τα ΑΕΙ, για την ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας. Η σύνδεση του Claw Back, με τις δράσεις ανάπτυξης (νέες δομές και υποδομές, καινοτομία κ.λπ.), και κυρίως με την ιατρική έρευνα είναι αναγκαία και επιτακτική. Το κύριο βάρος της Ιατρικής έρευνας πάντα βέβαια αποτελούσε η κλινική έρευνα σε ασθενείς εθελοντές. Προτεραιότητα για την ΕΛΕΑΝΑ είναι φυσικά η συμμετοχή σε κλινικές έρευνες φάσεων ΙΙ και ΙΙΙ, αλλά επιθυμούμε να συμβάλουμε και σε δημιουργία φάσης IV, με έμφαση στην επιδημιολογία, φαρμακοεπιδημιολογία, γονιδιωματική και οικολογία, αλλά κυρίως σε Κλινική μελέτη Φάσης Ι (υγιείς εθελοντές) και βιοϊσσοδυναμιών.

-Μηχανισμοί αξιολόγησης. Είναι σε όλους γνωστό ότι η σπατάλη πόρων για την υγεία του πληθυσμού αποτελεί και έναν από τους σημαντικούς λόγους της οικονομικής κρίσης της χώρας. Μνημονιακή υποχρέωση υπήρξε η δημιουργία Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ). Τα μέλη της ΕΛΕΑΝΑ πιστεύουν ότι η γρήγορη λειτουργία του οργανισμού είναι απαραίτητη για τη χώρα. Η ένταξη των υπαρχουσών δομών (Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Τεχνολογιών Υγείας, ΕΚΑΠΤΥ, ΥΦΕΤ κ.λπ.), σε έναν οργανισμό «ομπρέλα», χωρίς τη διακοπή λειτουργίας τους, θα αποτελούσε ίσως την πλέον σύντομη και λειτουργική λύση στο θέμα.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου