955 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ σε φορείς του Υπ. Υγείας

955 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ σε φορείς του Υπ. Υγείας

955 άτομα – επιτυχόντες του ΑΣΕΠ θα στελεχώσουν, άμεσα, φορείς του Υπ. Υγείας, σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η κατανομή σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, από προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: α) τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494) ατόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) ατόμων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, της 7Κ/2016 Προκήρυξης ΑΣΕΠ και β) πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και πενήντα εννέα (59) ατόμων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της 5Κ/2017 Προκήρυξης ΑΣΕΠ.