Αδεια από τον ΠΦΣ θα πρέπει να έχουν τα ηλεκτρονικά φαρμακεία

Αδεια από τον ΠΦΣ θα πρέπει να έχουν τα ηλεκτρονικά φαρμακεία

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας των ηλεκτρονικών φαρμακείων στη χώρα μας, με απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης  και ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, με σκοπό τη δημιουργία ενός ορθού πλαισίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος  έχουν αποκλειστικά τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια.  Για την εφαρμογή της ΚΥΑ, ο ΠΦΣ  θα δημιουργήσει ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση (κοινό λογότυπο) και τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων.