Αφήστε το παιδί να παίξει με τις κούκλες – Κάνει καλό- Νέα έρευνα

Αφήστε το παιδί να παίξει με τις κούκλες – Κάνει καλό- Νέα έρευνα

Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι το παιχνίδι με κούκλες οδηγεί τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και δεξιότητες επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών.

Αναλυτικότερα το παιχνίδι με κούκλες ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με την επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών και την ενσυναίσθηση, εύρημα που υποδηλώνει ότι το παιχνίδι με κούκλες οδηγεί τα παιδιά να εξασκούν, να χρησιμοποιούν και να εκτελούν αυτές τις δεξιότητες ακόμη και όταν παίζουν μόνα τους.

Προκειμένου να κατανοήσει τη σημασία της επιστημονικής μελέτης, η εταιρεία ανέθεσε σε ανεξάρτητο οργανισμό τη διεξαγωγή μιας παγκόσμιας δημοσκόπησης/έρευνας που διεξήχθη σε 22 χώρες, στην οποία συμμετείχαν 15.000 γονείς. Η έρευνα έδειξε ότι το 91% των γονέων κατατάσσουν την ενσυναίσθηση ως βασική κοινωνική δεξιότητα που θα ήθελαν να αναπτύξει το παιδί τους, αλλά μόνο το 26% γνώριζε ότι το παιχνίδι με κούκλες μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων του παιδιού τους.

Το 93% των γονέων συμφώνησαν ότι οι δεξιότητες κοινωνικής ανάπτυξης έχουν μεγάλη σημασία για τα παιδιά τους, όπως ενδεικτικά η κατανόηση και η διαχείριση των συναισθημάτων, η στοχοθεσία, η επίτευξη και η διατήρηση θετικών στόχων και η ενσυναίσθηση.

· Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τρεις πιο σημαντικές δεξιότητες που θέλουν οι γονείς να αναπτύξει το παιδί τους καθώς μεγαλώνει είναι, κατά σειρά προτίμησης: η οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης, η κατανόηση της συμπεριφοράς τους και των συνεπειών που επιφέρει, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

· Με όλες τις συμμετέχουσες χώρες να έχουν λάβει μέτρα κατά του συνωστισμού και τη μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού το 2020, περισσότερα από τα δύο τρίτα (70%) των γονέων δήλωσαν ότι ανησυχούν για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το παιδί τους και το πώς αλληλεπιδρά το παιδί τους με τους άλλους. Ο ίδιος αριθμός γονέων (71%) συμφώνησε ότι έχει καταστεί σημαντικότερο για αυτούς να επικεντρωθούν στις δεξιότητες κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού τους, όπως είναι η ενσυναίσθηση, λόγω της κατάστασης αυτής.

· Η έρευνα έδειξε ότι, μέχρι τώρα, σχεδόν οι μισοί (40%) από τους γονείς που ερωτήθηκαν δεν πιστεύουν ότι είναι δυνατό για το παιδί τους να αναπτύξει την ενσυναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες μέσω του ατομικού παιχνιδιού, ενώ μόνο το ένα τέταρτο (26%) πιστεύει ότι το παιχνίδι με κούκλες θα βοηθήσει το παιδί τους να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και την ενσυναίσθηση. Αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η έρευνα Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience «Εξερευνώντας τα Οφέλη του Παιχνιδιού με Κούκλες μέσω της Νευροεπιστήμης» που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, η οποία δείχνει στους γονείς πόσο ευεργετικό είναι το ατομικό παιχνίδι με κούκλες για την ανάπτυξη του παιδιού τους.

· Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι τα τρία τέταρτα (74%) των γονέων είναι πιο πιθανό να ενθάρρυναν το παιδί τους να παίξει με ένα παιχνίδι, εάν γνώριζαν πως έχει αποδειχθεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί τους να αναπτύξει κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση.