Αύξηση μισθών 30% στους γιατρούς του ΕΣΥ

Αύξηση μισθών 30% στους γιατρούς του ΕΣΥ

Αυξήσεις έως 30% στους βασικούς μισθούς και από 21% έως 22% στα επιδόματα που λαμβάνουν οι εν ενεργεία γιατροί του ΕΣΥ συνεπάγεται τυχόν εφαρμογή της νέας απόφασης – βόμβα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του «μνημονιακού» νόμου 4093/2012, με τις οποίες επιβλήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2012 περικοπές στις αποδοχές των εν λόγω λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και στις συντάξεις τους.

Οι αυξήσεις θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, με συνέπεια ο Κρατικός Προϋπολογισμός να απειλείται με μία νέα «μαύρη τρύπα» άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τυχόν εφαρμογή της νέας σημαντικής δικαστικής απόφασης θα έχει ως συνέπεια:

-Οι βασικοί μισθοί των εν ενεργεία ιατρών του ΕΣΥ να αυξηθούν 147 έως 474 ευρώ το μήνα ή 11,13% έως και 30% και να κυμαίνονται πλέον από 1.468 για τον επιμελητή Β’ έως 2.054 ευρώ για το διευθυντή.

-Ο βασικός μισθός του ειδικευόμενου ιατρού να αυξηθεί κατά 1,99% ή κατά 20 ευρώ το μήνα και να επανέλθει στο επίπεδο των 1.027 ευρώ.

-Τα επιδόματα νοσοκομειακής απασχόλησης να αυξηθούν από 38 έως 53 ευρώ το μήνα ή από 21,02% έως 22,90% και να κυμαίνονται από 211,79 έως 291,46 ευρώ το μήνα.

-Τα ποσά της πάγιας αποζημίωσης για ενημέρωση βιβλιοθήκης να αυξηθούν από 27 έως 49 ευρώ το μήνα ή από 21,77% έως 21,98% και να κυμαίνονται από 149,78 έως 274,45 ευρώ το μήνα.

-Το επίδομα θέσης ευθύνης που χορηγείται στο συντονιστή διευθυντή να αυξηθεί κατά 34 ευρώ το μήνα ή κατά 21,96% και να ανέλθει στα 190,26 ευρώ το μήνα.

Η απόφαση – βόμβα της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώνει μία συνταξιούχο ιατρό. Προβλέπει ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν. 4093-12 «με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία ιατρών του ΕΣΥ και κατ’ επέκταση οι συντάξιμες αποδοχές και οι συντάξεις των συνταξιούχων ιατρών του ΕΣΥ και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Αυγούστου 2012».

Παράλληλα η Ολομέλεια του Ε.Σ. δέχεται ότι η αναδρομική αυτή περικοπή παραβιάζει και το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) που προστατεύει τα περιουσιακά δικαιώματα.