Αύξηση της ακρίβειας στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού με νέα εξέταση

Αύξηση της ακρίβειας στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού με νέα εξέταση

Με 494.000 νέα περιστατικά, κατ’ εκτίμηση, το χρόνο, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη . Ιδιαίτερα προσβάλλονται οι γυναίκες με πυκνό μαστικό ιστό λόγω της δυσκολίας έγκαιρου εντοπισμού του καρκίνου μέσω μαστογραφίας. Στο φετινό συνέδριο EUROSON στην Αθήνα, η GE Healthcare παρουσίασε μια νέα  επιλογή προσυμπτωματικού ελέγχου, το Υπερηχογράφημα (ABUS) Invenia ™, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την ακρίβεια στην ανίχνευση του καρκίνου σε πυκνό ιστό του μαστού.

Αύξηση της ακρίβειας στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού έως και 55%

Ο πυκνός μαστικός ιστός αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, επειδή αφενός αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και, αφετέρου, αποκρύπτει την εμφάνιση της νόσου στις μαστογραφικές απεικονίσεις. Παρ’ όλα αυτά, μια επικουρική εξέταση με αυτόματο υπερηχογράφημα μαστού δίνει τη δυνατότητα αύξησης του ενδεχόμενου για τον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του μαστού. Κλινικές μελέτες κατέδειξαν ότι, κατά τη χρήση του Invenia™ ABUS σε συνδυασμό με τυπική μαστογραφία, παρατηρείται κατά 55% σχετική αύξηση της πιθανότητας εντοπισμού διηθητικών τύπων καρκίνου του μαστού έναντι της μαστογραφίας μόνο .

«Το ABUS είναι μια μη επεμβατική εξέταση που εξαλείφει τις όποιες διακυμάνσεις που προκύπτουν μεταξύ των χειριστών με τη βελτιωμένη τυποποίηση της τεχνικής»  δήλωσε ο Δρ. Brigitte Wilczek, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του στο Νοσοκομείο St. Göran στη Στοκχόλμη διεξήγαγε μελέτη σε 1.675 γυναίκες με στόχο την ανάλυση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού μιας εξέτασης ABUS με τυπική μαστογραφία. «Μια ασθενής που συμμετείχε στη μελέτη ήταν γυναίκα ηλικίας άνω των 60 ετών με πυκνότητα μαστού άνω του 50%. Τα αποτελέσματα της μαστογραφίας ήταν φυσιολογικά, αλλά στη τρισδιάστατη εξέταση ABUS εντοπίστηκε όγκος στο άνω-έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού. Το ABUS είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον προσυμπτωματικό έλεγχο γυναικών με πυκνό μαστό και για την αξιολόγηση της θεραπείας».

«Ο πυκνός μαστικός ιστός δυσκολεύει την ανίχνευση παθολογικών αλλοιώσεων, όταν το μέγεθός τους είναι ακόμη πολύ μικρό. Ως εκ τούτου, μπορούν να εξηγηθούν πολλές μη έγκαιρες διαγνώσεις, καθώς και η εμφάνιση καρκίνου στο μεσοδιάστημα του ελέγχου», τονίζει ο Δρ. László Tabar, ομότιμος καθηγητής Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Uppsala. «Με το ABUS έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους ασθενείς μας μια μέθοδο ελέγχου που εντοπίζει τον καρκίνο, ο οποίος δεν μπορεί να ανιχνευτεί σε πυκνούς ιστούς, καθώς και μέσω μαστογραφίας».

Γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου

Το Invenia™ ABUS είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βασίζεται στον υπέρηχο, το οποίο βοηθά τους ιατρούς να εντοπίζουν τον καρκίνο που δεν ανιχνεύεται μέσω μαστογραφίας λόγω του πυκνού μαστικού ιστού, ενώ έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη μιας γρήγορης και αποτελεσματικής ροής εργασίας. Προσφέρει αυτόματη ογκομετρική απεικόνιση μέσω υπερήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης των εικόνων για τον έλεγχο και την ανάλυση αυτών με στόχο τη διευκόλυνση της διάγνωσης.

Η τεχνολογία είναι μια εύκολη, μη ιονίζουσα και μη επεμβατική εναλλακτική επιλογή σε άλλες επικουρικές μεθόδους για την εξέταση γυναικών με πυκνό μαστικό ιστό, με ογκομετρική λήψη ολόκληρου του μαστικού ιστού σε διάστημα μόλις 15 λεπτών.  Οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως ο μορφοτροπέας υψηλών συχνοτήτων ανάστροφης πόλωσης Curve™ ή η τεχνολογία υπερήχων με χρήση λογισμικού, παρέχουν τη βάση για την επίτευξη μιας άριστης ποιότητας εικόνων. Το λογισμικό ελέγχου Invenia™ ABUS απεικονίζει δισδιάστατο όγκο σε κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα διαχείρισης με στεφανιαίες τομές 2 mm από την επιφάνεια του δέρματος έως το θωρακικό τοίχωμα. Μια πρόσφατη μελέτη κατέδειξε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ανάλυσης εντός περίπου 3 λεπτών και, σε αντίθεση με τους μη αυτόματους υπερήχους, έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς.

Τεχνολογίες σχεδιασμένες με γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε ατόμου

Η GE έχει επικεντρωθεί στη μαστογραφία και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού εδώ και περίπου 50 έτη. Το 1966, η GE είχε ήδη συστήσει το πρώτο σύστημα μαστογραφίας και το 1999 ήταν στην πρώτη γραμμή μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία. Το 2011 ήταν το έτος όπου εισήχθη στην Ευρωπαϊκή αγορά το SenoBright™, το σύστημα μαστογραφίας με φασματική ανάλυση και ενίσχυση σκιαγραφικού μέσου (CESM). Δύο χρόνια αργότερα εισήχθη στην εν λόγω αγορά η ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού της GE, το SenoClaire™, το οποίο επίσης παρουσιάζεται στο φετινό συνέδριο της EUSOBI.

Το SenoClaire™ DBT είναι η μόνη τρισδιάστατη τομοσύνθεση μαστού με έγκριση από τον FDA, στην οποία χορηγείται η ίδια δοσολογία με εκείνη της δισδιάστατης προβολής. Καθώς ενδείκνυται για τη λήψη δισδιάστατων εικόνων, καθώς και για τη λήψη πολλαπλών προβολών με στόχο τη δημιουργία 3D DBT εικόνων, κατάλληλων για το έλεγχο και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το SenoClaire™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες κλινικές εφαρμογές όπως με την παραδοσιακή μαστογραφία για τη μαστογραφία προσυμπτωματικού ελέγχου. Η λειτουργία του βασίζεται στην εφαρμογή σάρωσης χαμηλής δόσης ακτινοβολίας γύρω από το μαστό με τη μέθοδο έκθεσης εννέα «βημάτων και ακτινοβόλησης». Η λειτουργία διακόπτεται σε κάθε θέση όπου λαμβάνεται μια εικόνα και σε αντίθεση με τη διαρκή σάρωση, διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μετατοπίσεις, οι οποίες θα αλλοιώσουν την εικόνα ή θα δημιουργήσουν θολότητα. Η λήψη της εικόνας κατά μέσο όρο διαρκεί λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, το οποίο είναι εφικτό, καθώς το σύστημα διαθέτει ένα ελαφρύ, λεπτό και σταθερό περιστροφικό σωληνοειδή βραχίονα.