Άγνοια της ιατρικής επιστήμης από τους υπουργούς Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Άγνοια της ιατρικής επιστήμης από τους υπουργούς Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία με έκπληξη διαπίστωσε τη δημοσιοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 1982/2016 του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού και του Αν. Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ως σκοπό να ρυθμίσει τη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτούνται τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Όπως καταγράφεται στην απόφαση, για τον προσδιορισμό της ανηλικότητας λαμβάνονται υπόψη μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, φωνή κλπ) και αξιολόγηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ προβλέπεται και συμμετοχή παιδιάτρου.

Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι η πλέον αξιόπιστη επιστημονική μέθοδος προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι η ιατροδικαστική. Πράγματι οι ιατροδικαστές κατόπιν συγκεκριμένων απεικονιστικών εξετάσεων και με τη συμβολή ιατροδικαστών του στόματος και δικαστικών ανθρωπολόγων είναι σε θέση να προσδιορίσουν με επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία την πραγματική ηλικία ενός ατόμου. Εξάλλου εδώ και χρόνια οι ελληνικές αρχές, σεβόμενες την ιατρική επιστήμη, προσφεύγουν με αντίστοιχες εντολές σε ιατροδικαστές για αντίστοιχα περιστατικά.

Προκαλεί πραγματικά εντύπωση πώς εκδίδεται υπουργική απόφαση με σκοπό τον προσδιορισμό της ηλικίας αγνοώντας πλήρως την κατεξοχήν επιστήμη που έχει παγκοσμίως ως αντικείμενο την εν λόγω πράξη.

Ο Πρόεδρος της ΕΙΕ Γρηγόρης Λέων με αφορμή την υπουργική απόφαση δήλωσε: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δύο συνάδελφοι- ιατροί που προΐστανται των αρμοδίων υπουργείων αγνόησαν τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Θεωρούμε ότι άμεσα θα αντιληφθούν το σφάλμα και θα διορθώσουν την εν λόγω ΚΥΑ εφαρμόζοντας την ιατροδικαστική εκτίμηση προσδιορισμού της ηλικίας. Μία μέθοδο που προτείνει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και που επί σειρά ετών σέβονται και τηρούν οι ελληνικές Αρχές».