Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε παιδιά

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε παιδιά

Η εμφάνιση καρδιακής ανακοπής/αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε παιδιά και εφήβους είναι σπάνια αλλά μπορεί να συμβεί. Υπολογίζεται ότι 1 με 2 παιδιά και έφηβοι ανά 100 000 πληθυσμού το χρόνο θα υποστούν καρδιακή ανακοπή που μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.

Ποια είναι τα αίτια της καρδιακής ανακοπής στα παιδιά και τους εφήβους; Τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή στα παιδιά και στους εφήβους είναι παρόμοια με τους ενήλικες αλλά έχουν διαφορετική συχνότητα.  Στους ενήλικες η συνηθέστερη αιτία είναι η στεφανιαία νόσος (η νόσος των αρτηριών της καρδιάς) ενώ στα παιδιά και στους εφήβους η στεφανιαία νόσος είναι σπάνια.

Στα παιδιά και στους εφήβους τα συχνότερα αίτια είναι:

-οι συγγενείς καρδιοπάθειες (νοσήματα της καρδιάς που υπήρχαν από τη γέννηση του παιδιού όπως η τετραλογία Fallot, η υποπλαστική αριστερή κοιλία και η μετάθεση των μεγάλων αγγείων),

-Αρρυθμίες (όπως το σύνδρομο μακρού QT και το σύνδρομο Wolff – Parkinson – White ),

-Mυοκαρδιοπάθειες (κυρίως υπερτροφική  μυοκαρδιοπάθεια και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια).  Είναι καταστάσεις που ο καρδιακός μυς δε λειτουργεί σωστά.

-Μυοκαρδίτιδες (λοιμώξεις του καρδιακού μυός που συνήθως οφείλονται σε ιούς)

-Διάφορες άλλες σπανιότερες καρδιακές παθήσεις που αφορούν κυρίως τα αγγεία της καρδιάς όπως οι αγγειίτιδες των στεφανιαίων αγγείων, η ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων αρτηριών, ο διαχωρισμός της αορτής κ.α.

Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο; Σε ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων που έχουν υποστεί αιφνίδιο καρδιακό θάνατο υπάρχει ιστορικό καρδιακής ανακοπής/αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε άλλο μέλος της οικογένειας. Η πρόοδος της γενετικής ιατρικής έχει καταδείξει ότι το 1/3 των περιπτώσεων καρδιακής ανακοπής/αιφνίδιου καρδιακού θανάτου οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες.