Αλλαγές στα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων

Αλλαγές στα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων

Νέα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων θέτει υπουργική απόφαση, με έμφαση στα γενόσημα.

Οι συμβεβλημένοι γιατροί ενημερώνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε πραγματικό χρόνο για το ποσοστό της συνταγογράφησης γενοσήμων.

Σε περίπτωση σημαντικής και επανειλημμένης υστέρησης από το στόχο, δηλαδή μη επίτευξη του στόχου κατά 5% ανά μήνα για τρείς συνεχόμενους μήνες, ο γιατρός καλείται από τον ΕΟΠΥΥ για να δικαιολογήσει την συνταγογράφησή του. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιλογές του προκύπτουν διοικητικές κυρώσεις.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη για κάθε γιατρό ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους και για την υπέρβαση των ορίων αυτών προβλέπεται διοικητική διαδικασία με κυρώσεις.

Ως επανειλημμένη υπέρβαση, ορίζεται η υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, σε ποσοστό άνω του 20% αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Από την εφαρμογή των νεών ορίων εξαιρείται η συνταγογράφησή που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.

Εξαιρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών καθώς και τα φάρμακα  των οποίων τη χρήση προεγκρίσει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του.

Τέλος εξαιρούνται τα φάρμακα για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός καθώς και τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.