Αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

Αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

Πρωτοβουλία για την άμεση επίλυση του προβλήματος, που έχει προκύψει με την προμήθεια των φίλτρων  αιμοκάθαρσης αναλαμβάνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα  διάταξη, η οποία θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την Υγεία, που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, θα απαγορεύει την ανάρτηση στο Παρατηρητήριο Τιμών, υλικών με μείωση τιμής άνω του 25% της τελευταίας τιμής προμήθειας του ίδιου υλικού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, οριστική λύση στο θέμα αυτό αλλά και γενικά σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την προμήθεια υλικών, θα δοθεί με τη γενική αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.