Ανάγκη συνεργασίας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου χάρτη στο χώρο της Υγείας

Ανάγκη συνεργασίας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου χάρτη στο χώρο της Υγείας

Στα προβλήματα που προκαλεί η υποχρηματοδότηση του τομέα της υγείας και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, στις καταστροφικές επιπτώσεις των μέτρων των προηγούμενων ετών, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στη φαρμακευτική αγορά, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, κατά την ομιλία του στη 19η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist.

Από το βήμα του Συνεδρίου, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στην «ελεύθερη πτώση» της φαρμακευτικής δαπάνης από τα €5,2 δις. το 2009 στα €2 δις. το 2014, σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο ποσό διαμόρφωσε την κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας σε ποσοστό 30% χαμηλότερο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.  Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διόρθωσης της δαπάνης για την υγεία από το 4,5% που ισχύει σήμερα στο 6% του ΑΕΠ, ποσοστό που προβλέπεται κι από το μνημονιακό στόχο.

Ταυτόχρονα, σημείωσε, πως στο εξής θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις και όχι στα οριζόντια μέτρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έλεγχο στον όγκο της συνταγογράφησης και τονίζοντας, πως εκεί βρίσκεται το κλειδί για τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Στο πλαίσιο αυτό, σχολίασε, πως η δαπάνη για το φάρμακο δεν αποτελεί μόνο κόστος, αλλά φέρει και μια σημαντική αναπτυξιακή διάσταση.

Αναφερόμενος στις συνεχείς μειώσεις που επιβλήθηκαν στις τιμές των προσιτών ελληνικών γενοσήμων τα προηγούμενα χρόνια, ο Πρόεδρος της ΠΕΦ σημείωσε, πως η συγκεκριμένη πολιτική έχει οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στο στόχο της διείσδυσης των γενοσήμων. Τόνισε επίσης, πως η διαμόρφωση των τιμών σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα προκάλεσε υποκατάσταση των προσιτών και αξιόπιστων Eλληνικών Φαρμάκων από ακριβότερες θεραπείες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε, κατά τον κ.Τρύφων, στη μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασθενών και της δημόσιας ασφάλισης, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση ενός μη βιώσιμου πλαισίου για την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία.

Ως προς το θέμα της χρήσης των γενοσήμων ως μέσο διασφάλισης εξοικονομήσεων, ο κ. Τρύφων σημείωσε, πως είναι απαραίτητη μια συνολική πολιτική γενοσήμων, που θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς με στόχο τη διεύρυνση της χρήσης τους.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή διάσταση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας και στην προστιθέμενη αξία που προσφέρει συνολικά ο κλάδος του φαρμάκου στη χώρα.