Αναστέλλουν την αποχή τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Αναστέλλουν την αποχή τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Αναστολή της αποχής από το κλινικό και εκπαιδευτικό έργο μέχρι τις 22 Μαΐου 2017, οπότε και θα συνεδριάσει ξανά, αποφάσισε ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής έλαβαν τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης και του Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Δημόπουλου ότι θα επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Οδοντιατρική Σχολή προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε χιλιάδες ανθρώπους με οικονομική αδυναμία.

Σύμφωνα με το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής, «τα προβλήματα της Σχολής απειλούν την ομαλή λειτουργία της. Η κυβέρνηση και ο Πρύτανης δεσμεύτηκαν για την επίλυσή τους. Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 22 Μαΐου θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση και θα εκτιμηθεί η πρόοδος στην υλοποίηση των δεσμεύσεων».

Τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητούν από την πολιτεία να συνδράμει στη χρηματοδότηση της Σχολής, καλύπτοντας τη μισθοδοσία του προσωπικού που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να συμπληρωθούν οι ανάγκες σε μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ σήμερα επαρκεί οριακά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ περαιτέρω μείωση θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ευρωπαϊκής πιστοποίησης του πτυχίου, καθώς μειώνεται η αναλογία του αριθμού μελών ΔΕΠ ανά αριθμό φοιτητών!

Παράλληλα, ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής ζητεί να αντιμετωπιστούν οι δαιδαλώδεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες του ΕΛΚΕ που προκαλούν ελλείψεις στα υλικά και καθυστερήσεις στις επισκευές των οδοντιατρικών μηχανημάτων.