Ανοικτή διαβούλευση για τα Εθνικά Μητρώα Νοσημάτων και Ασθενών

Ανοικτή διαβούλευση για τα Εθνικά Μητρώα Νοσημάτων και Ασθενών

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα υπηρεσιών της Ηλεκτρονιής Συνταγογράφησης, το σύνολο της πληροφορίας που δύναται να επεξεργαστεί, την αρχιτεκτονική δυνατότητα υποστήριξης πληθώρας βαθμίδων Μητρώου Χρονίως Πασχόντων, Μητρώων Ασθενειών και τη δυνατότητα διαμόρφωσης σειράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των εμπλεκόμενων με το χώρο της υγείας στη χώρα μας.

Με ανοικτή επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, προς όλους τους ενδιαφερόμνους, τους καλεί να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου υπηρεσιών, ξεκινώντας από το Μητρώο Ασθενών και Νοσημάτων, συνδυάζοντας την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με μια σειρά εργαλείων επιδημιολογικής έρευνας και επιτήρησης, ανάλυσης και εκτίμησης της πορείας υγείας και των τάσεων νοσηρότητας του πληθυσμού, πρόβλεψης και αντιμετώπισης των μελλοντικών αναγκών υγείας της χώρας μας.

Στη συνέχεια με τη συμμετοχή και άλλων φορέων (Ενώσεις και Σωματεία Ασθενών, Αρμόδιοι και Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Υγείας) θα δημιουργηθούν παράλληλες ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την ολοκλήρωση τεχνικών μελετών και μελετών εφαρμογών, βασισμένων στο ενιαίο περιβάλλον του Μητρώου Νοσημάτων και Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

Οριζόντιοι άξονες διαβούλευσης, όπως είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, θα αποτελέσουν κοινό πεδίο ενασχόλησης και εμπλοκής όλων των επιμέρους ομάδων εργασίας.