Αντίδραση του ΠΦΣ για την πώληση φαρμάκων από υπεραγορές

Αντίδραση του ΠΦΣ για την πώληση φαρμάκων από υπεραγορές

Την αντίδραση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προκαλεί η απόφαση για τη δημιουργία της υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕΔΙΦΑ) που θα μπορούν να διατίθενται και εκτός φαρμακείων. Ο ΠΦΣ υπογραμμίζει ότι ο φαρμακοποιός και ο χώρος του φαρμακείου αποτελούν τα μοναδικά εχέγγυα για την τήρηση κανόνων αποθήκευσης και διάθεσης οποιονδήποτε φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Η δημιουργία της υποκατηγορίας των ΓΕΔΙΦΑ αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015 με τους «θεσμούς» και περιλαμβάνει 216 από τα συνολικά 1.582 Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, δηλαδή ποσοστό 13%, που θα μπορούν να διατίθενται και από supermarkets και παντοπωλεία.
Ο ΠΦΣ κάνει λόγο για αναπάντητα ερωτήματα της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για την απελευθέρωση της διάθεσης στην αγορά, «έστω αυτού του μικρού αριθμού των Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης». Σημειώνει ότι η μικρή περιεκτικότητα αυτών των σκευασμάτων, ή οι απλές οδηγίες , ή ο μικρός αριθμός «δεν αποτελούν καμιά εγγύηση για την αποτροπή των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη χρήση τους».
Οι φαρμακοποιοί αναφέρουν επίσης ότι τα επιχειρήματα περί βελτίωσης των συνθηκών πρόσβασης των ασθενών, αποτελούν «προφάσεις εν αμαρτίαις» όταν 11.000 φαρμακεία διασπαρμένα σε ολόκληρη τη χώρα, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης.