Αντιδρούν οι νοσηλευτές σε περικοπή επιδόματος

Αντιδρούν οι νοσηλευτές σε περικοπή επιδόματος

Την έντονη δυσαρέσκειά της για την περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με αφορμή πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου, εκφράζει σε ανακοίνωση της η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ). Σύμφωνα με την ΕΝΕ, βάση των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015, περιορίστηκαν οι δικαιούχοι του ως άνω επιδόματος. Ειδικότερα, προβλέφθηκε η περικοπή του, σε υπαλλήλους που τελούν σε άδειες συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας, ανατροφής παιδιού, καθώς και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Η αντίδραση του σωματείου ήταν άμεση, «προκειμένου να εκφρασθεί η έντονη δυσαρέσκεια του σώματος των νοσηλευτών για την περικοπή του επιδόματος σε υπαλλήλους που τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.»

Όπως επισημαίνουν: «Ενόψει, ενδεχομένως, της αποδοκιμασίας αυτής ο Υπουργός Υγείας θέλησε να «θεραπεύσει» το πρόβλημα δυνάμει της υπ’αριθμ.πρωτ. 810/22-02-2016 εγκυκλίου, απευθυνομένης προς τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών. Με την ως άνω πρωτοφανή εγκύκλιο τους κάλεσε να «αναστείλουν» την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015, ώστε να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόμου 4024/2011».

«Η μεθόδευση αυτή», αναφέρουν σε συνέχεια της ανακοίνωσή τους οι νοσηλευτές, «αποτελεί εν τοις πράγμασι μια ευθεία ανάμιξη της εκτελεστικής εξουσίας στο έργο της νομοθετικής εξουσίας, αναιρώντας την θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, επί της οποίας εδράζεται η έννοια του κράτους δικαίου».

Και προσθέτουν ότι: «Η πρακτική αυτή αποδεικνύει την απίστευτη προχειρότητα, που καταλήγει σε θεσμικό ατόπημα, με την οποία επιχειρείται η αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων».

Ενώ, ευελπιστούν ότι «το πρόβλημα θα επιλυθεί άμεσα και ως αρμόζει» γι’ αυτό και, όπως λένε, αναμένουν για τις επόμενες πρωτοβουλίες του Υπουργού Υγείας.