Από πού μπορείτε να προμηθευτείτε αντι-ιικά χάπια κατά της CoViD σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Από πού μπορείτε να προμηθευτείτε αντι-ιικά χάπια κατά της CoViD σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

 

Η λίστα των νοσοκομειακών φαρμακείων, τα οποία θα διαθέτουν τα αντι-ιικά χάπια κατά της CoViD σε ασθενείς οι οποίοι, υπό κανονικές συνθήκες, τα λαμβάνουν στο σπίτι, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας. Το μέτρο καλύπτει περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η προμήθεια των αντιικών θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες των Υγειονομικών Περιφερειών για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας τους (δύναται να τροποποιούνται).

Αττική

Πειραιάς και Αιγαίο

Μακεδονία

Μακεδονία και Θράκη

Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα

Πελοποννήσoς, Ιονία Νησιά, Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα

Κρήτη

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της αντιικής αγωγής Covid-19 από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.

Η αντιική αγωγή Covid-19 μπορεί να παραλαμβάνεται από συγγενή ή φίλο/φίλη του ασθενούς, κατά τις ώρες παραλαβής που έχουν οριστεί, με μόνη την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του/της παραλαμβάνοντος/ουσας, το ΑΜΚΑ του ασθενούς και τον αριθμό της συνταγής. Για την είσοδο στα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι απαραίτητο Rapid test, είναι απαραίτητη φυσικά η χρήση προστατευτικής μάσκας.