Ασφάλιση Υγείας: Συνέργειες και προοπτικές

Ασφάλιση Υγείας: Συνέργειες και προοπτικές

«Το σύστημα ασφάλισης υγείας της χώρας μας δεν είναι βιώσιμο και κάθε παρέμβαση οφείλει να λάβει υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον» δήλωσε από το βήμα του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας 2015, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ξενοφών Κοντιάδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κρίση δεν δημιούργησε, αλλά επιδείνωσε τα προβλήματα που προϋπήρχαν. Η ανεργία και η συρρίκνωση των μισθών συρρίκνωσαν με τη σειρά τους τις εισφορές. Το βέβαιον είναι ότι η περαιτέρω μείωση των παροχών και οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας είναι απολύτως αναποτελεσματικές».

Ο κύριος Κοντιάδης αναφέρθηκε στα δεδομένα που συνδιαμορφώνουν τη σημερινή εικόνα και περιλαμβάνουν: το υψηλό ποσοστό ανασφαλίστων, τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από εισφορές και επιχορηγήσεις, την υστέρηση των εσόδων του κατά 2 δις περίπου, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που επίσης ανέρχονται στα 2 δις, τη μείωση στο μισό της χρηματοδότησης του φορέα μετά το 2014, και το γεγονός ότι ούτε οι εισφορές ούτε η κρατική επιχορήγηση αναμένεται να μεταβληθούν τα επόμενα χρόνια. Κατά τον κύριο Κοντιάδη το μοντέλο που πρέπει να επικρατήσει είναι αυτό της εθνικής ασφάλισης υγείας, με ενιαία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, και έμφαση στην πρόληψη και την ΠΦΥ.

Δεν πρέπει να γίνει άμεσα άλλη μεταρρύθμιση υγείας, υποστήριξε από την πλευρά του ο πρώην Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ, Δημήτρης Κοντός, στην παρουσίασή του με θέμα «Η πρόκληση της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης». Ο στόχος της καθολικής κάλυψης αφορά στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε υπηρεσίες υγείας δίχως να έρχονται αντιμέτωποι με οικονομικές δυσχέρειες. Οι ανασφάλιστοι στη χώρα μας ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο με τα δεδομένα του 2015. Τα συμπτώματα της κρίσης στην υγεία είναι η υποχρηματοδότηση, η μειωμένη ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού, η διεύρυνση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και οι χαμηλές επιδόσεις του δημόσιου συστήματος υγείας σε όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Οι άμεσες ενέργειες για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις και κάλυψη των αναγκών υγείας στο σύνολο της χώρας, την αναδιάρθρωση του ΠΕΔΥ, και το συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων (Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας, και Μεταναστευτικής Πολιτικής) για την ολοκληρωμένη καταγραφή των ομάδων του πληθυσμού που έχουν προβλήματα πρόσβασης και για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Τον «Συμπληρωματικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας» επιχείρησε να περιγράψει ο Γεν. Διευθυντής Ζωής & Υγείας του Ομίλου Interamerican και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Insurance Europe, Γιώργος Βελιώτης. Η Ελλάδα βρίσκεται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, επεσήμανε ο κύριος Βελιώτης, με κύρια χαρακτηριστικά το ότι οι πολίτες πληρώνουν διπλά, το σύστημα είναι εστιασμένο στη νοσοκομειακή περίθαλψη, υπάρχουν στρεβλώσεις και ολιγοπωλιακές συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα, η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης είναι χαμηλή, το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται και το επίπεδο συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι χαμηλό. Η «επόμενη μέρα» επιβάλλει τη συνεργασία των δύο τομέων και την αύξηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι περιπτώσεις της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Αυσταλίας και της Ισπανίας δείχνουν το δρόμο. Ωστόσο, προϋποθέσεις καλής συνεργασίας είναι η κοινή αντίληψη, το κοινό όραμα και οι στόχοι, η ανοικτή επικοινωνία και η εμπιστοσύνη, η δέσμευση για το αποτέλεσμα, η μηχανογραφική υποδομή και η μέτρηση των αποτελεσμάτων. Στα οφέλη από τη συνεργασία περιλαμβάνεται η βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των υπηρεσιών, η καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και των πόρων, καθώς και η απελευθέρωση πόρων του δημοσίου.

Στην παρέμβασή του, ο Ειδικός Σύμβουλος σε Θέματα Ασφάλισης, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργος Κουτρουμάνης, διατύπωσε την άποψη ότι οι αλλαγές για καλύτερη διαχείριση των πόρων έχουν καθυστερήσει. Το δημόσιο σύστημα δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα και απαιτείται νέα προσέγγιση ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών. Κρίσιμο ζήτημα είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών ταμείων (που είναι θεσμοθετημένα από το 2002). Πρέπει να γίνει καταγραφή των αναγκών και σχεδιασμός για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, τόνισε ο κύριος Κουτρουμάνης και κατέληξε λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν μέχρι τώρα δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε προνοιακό επίπεδο.