Άσκηση ετοιμότητας στο Σισμανόγλειο, Φλέμινγκ και Παίδων Πεντέλης

Άσκηση ετοιμότητας στο Σισμανόγλειο, Φλέμινγκ και Παίδων Πεντέλης

Με στόχο την υγειονομική ετοιμότητα του ΕΣΥ σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, Άσκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας στα Νοσοκομεία ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, κου Νικόλαου Π. Παπαευσταθίου και την παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου κου Βασίλειου Καπέλιου.

Σκοπός της Άσκησης ήταν η δοκιμή των Επιχειρησιακών Σχεδίων σε περίπτωση σεισμού «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» και εκτάκτων αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ», ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαθέσιμων μέσων και πόρων, καθώς επίσης και η εξάσκηση του προσωπικού, διασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασίας και ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων. Πραγματοποιήθηκε μερική εκκένωση των Νοσοκομείων χωρίς να διαταραχθεί ή εύρυθμη λειτουργία τους καθώς επίσης και αντιμετώπιση ασθενών που είχαν εκτεθεί σε μολυσματικούς και χημικούς παράγοντες.

Στην Άσκηση εκτός του ιατρονοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των Νοσοκομείων, συμμετείχαν επίσης με μεγάλο αριθμό προσωπικού η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ με το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών καθώς και στελέχη του ΟΑΣΠ.