Ασκήσεις ετοιμότητας σε νοσοκομεία του Βόλου και της Λάρισας

Ασκήσεις ετοιμότητας σε νοσοκομεία του Βόλου και της Λάρισας

Στα πλαίσια του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης και της βελτιστοποίησης της συνεργασίας με τους εμπλεκομένους φορείς και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώμα, θα πραγματοποιηθούν Ασκήσεις Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας στα Νοσοκομεία ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και ΠΓΝ Λάρισας, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017. Τις Ασκήσεις θα επιβλέψει κλιμάκιο του ΕΚΕΠΥ, με επικεφαλή το Διοικητή Ν. Παπαευσταθίου.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα όρια αρμοδιοτήτων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.