Ασθενείς με ρευματικά νοσήματα μένουν χωρίς θεραπεία

Ασθενείς με ρευματικά νοσήματα μένουν χωρίς θεραπεία

Την ανησυχία της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ανασφάλιστα και άπορα άτομα με ρευματικά νοσήματα στην εξασφάλιση της ενδοφλέβιας θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες, εκφράζει η Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), επισημαίνοντας ότι οι αναφορές της μη δυνατότητας ασφαλούς τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής λόγω οικονομικής αδυναμίας προμήθειας των φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα κρατικά Νοσοκομεία επεκτείνονται πλέον και στους ασθενείς με ασφάλιση.

Η ΕΛΕΑΝΑ εκφράζει επίσης την ανησυχία της ότι μετά την απόφαση που ελήφθη στις 8 Ιανουαρίου από το Υπουργείο Υγείας για τη χορήγηση των φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης αποκλειστικά από τα φαρμακεία των κρατικών Νοσοκομείων και όχι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη “στερείται” όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί.

Επισημαίνει ότι τα άτομα με ρευματικά νοσήματα, εξαιτίας της φύσης των συγκεκριμένων νοσημάτων, συχνά ταλαιπωρούνται εξαιρετικά μέχρι να βρεθεί μια συμβατή και αποτελεσματική  θεραπεία, η οποία να επιτρέπει ικανοποιητική ποιότητα ζωής. Όταν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, η εξασφάλιση αυτής της θεραπείας, σε τακτική βάση, είναι ουσιώδους σημασίας για την εξέλιξη του νοσήματος, την πρόληψη της αναπηρίας και την διευκόλυνση της ψυχοκοινωνικής τους κατάστασης, σε μια περίοδο εξαιρετικά πιεστική εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιατροφαρμακευτική φροντίδα για το σύνολο των χρονίως πασχόντων.