Ατομικές συμβάσεις καθαριότητας στο νοσοκομείο Κέρκυρας

Ατομικές συμβάσεις καθαριότητας στο νοσοκομείο Κέρκυρας

Η υπηρεσία καθαριότητας του ΓΝ Κέρκυρας αποτελείται πλέον από εργαζομένους που έχουν συνάψει ατομικές συμβάσεις απευθείας με το νοσοκομείο. Η συνεργασία με την εργολαβική εταιρία καθαριότητας που είχε απασχολήσει πολλές φορές τη τοπική δημοσιότητα το τελευταίο έτος, μετά από πολλαπλές καταγγελίες του συλλόγου των καθαριστριών του νοσοκομείου, έλαβε οριστικά τέλος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ήταν η 3η προσπάθεια της Διοίκησης του νοσοκομείου από τον Σεπτέμβριο του 2016, για την εφαρμογή της ψηφισθείσας και ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και της απόφασης του Υπουργείου Υγείας, για τη λειτουργία της καθαριότητας στα νοσοκομεία μέσω απευθείας συμβάσεων με τους εργαζομένους και όχι μέσω εργολαβικών εταιριών.

Η διαδικασία που ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, έγινε μέσω ΑΣΕΠ και την Παρασκευή 15/9, κυρώθηκαν οι πίνακες κατάταξης και στη συνέχεια υπογράφηκαν οι προσλήψεις και η ανάληψη υπηρεσίας, όσων ήταν επιτυχόντες.

Με περισσότερα άτομα στην υπηρεσία (41 αντί 36 που απασχολούσε η εταιρία όπως προβλέπει η  τελευταία προκήρυξη) με πλήρη απασχόληση , με καλύτερους μισθούς για τους/τις εργαζόμενους (ο μέσος μισθός μικτά ανέρχεται περίπου στα 1100 ευρώ μηνιαία) και με λιγότερα έξοδα για το νοσοκομείο, (όπως ορίζει ρητά άλλωστε η νομοθεσία σε σχέση με την προγενέστερη κατάσταση).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, «δικαιώνεται και η απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου για την ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού που είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, κατόπιν της νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Υγείας τον προηγούμενο Μάρτιο που αύξανε την μοριοδότηση στους ήδη εργαζόμενους στην καθαριότητα των νοσοκομείων. Αυτό καθώς όλοι οι εργαζόμενοι του εργολαβικού συνεργείου που κατέθεσαν τα χαρτιά τους και τηρούσαν τα τυπικά προσόντα, βρέθηκαν στους επιτυχόντες του διαγωνισμού για τις ατομικές συμβάσεις με το νοσοκομείο».

 

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου