Οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 7,32 δισ. ευρώ την περίοδο 2009-2013

Οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 7,32 δισ. ευρώ την περίοδο 2009-2013

Μείωση 7,32 δισ. ευρώ κατέγραψε η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας την περίοδο 2009-2013.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε από τα 23,1 δισ. ευρώ το 2009 στα 15,78 δισ. ευρώ το 2013.

Ειδικότερα, η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας ήταν στο 8,65% του ΑΕΠ το 2013, στο 8,81% το 2012, στο 9,43% το 2011, στο 9,84% το 2010 και στο 9,76% του ΑΕΠ το 2009.

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας σημείωσε μείωση 7,8% το 2013 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2012, ενώ η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε μείωση κατά 0,5% το 2013 ως προς το 2012.

Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρατηρείται μείωση από το 66,7% το 2012 στο 63,5% το 2013. Πιο απλά η συμβολή του Δημοσίου στις δαπάνες υγείας το 2013 ήταν 10 δισ. ευρώ. Αντίθετα η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική χρηματοδότηση δια δαπάνες υγείας αυξήθηκε από 33% το 2012 στο 35,6% το 2013.