Διαμαρτυρία ΙΣΑ για το ξήλωμα πινακίδων ιατρών στην Αθήνα

Διαμαρτυρία ΙΣΑ για το ξήλωμα πινακίδων ιατρών στην Αθήνα

Επιστολή στον υπουργό Υγείας Α. Ξανθό, απέστειλε ο ΙΣΑ με την οποία εκφράζει την αγανάκτησή του, για το γεγονός ότι το υπουργείο Υγείας αγνοεί προκλητικά τις δεκάδες επιστολές που έχει αποστείλει σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις πινακίδες των ιατρείων. Όπως επισημαίνεται παρά το γεγονός ότι ο ΙΣΑ έχει ενημερώσει με δεκάδες επιστολές τους τελευταίους μήνες, για το θέμα ουδεμία απάντηση έλαβε.

«Επανερχόμενοι λοιπόν σας αναφέρουμε ότι παρατηρείται η απομάκρυνση των επιγραφών- πινακίδων των ιατρείων στον Δήμο Αθηναίων, γεγονός που έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους ιατρούς μέλη μας .Πρέπει να επισημάνουμε ότι το Δ.Σ. του ΙΣΑ, έχοντας εξετάσει κατ’ επανάληψη την πραγματική κατάσταση στον τομέα της ιατρικής ενημέρωσης και διαφήμισης και μετά από επισταμένη μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο στην χώρα μας όσο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη από έτη αποφασίσει ότι καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας περί των «επαγγελματικών πινακίδων» των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και εν γένει των διατάξεων περί ιατρικής διαφήμισης», αναφέρεται στην επιστολή.

Ο ΙΣΑ έχει πολλές φορές ζητήσει την ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για όλους τους φορείς ΠΦΥ ανεξαρτήτως νομικής μορφής, για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομιμότητας.

«Ως εκ τούτου, ζητάμε όπως με δική σας παρέμβαση ανακληθούν όλες οι πρόσφατες πράξεις του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε βάρος μεμονωμένων ιατρών που έχουν αναρτήσει επαγγελματική επιγραφή στον όροφο του ακινήτου τους», καταλήγει ο ΙΣΑ.