Διαμαρτυρία από τους εκπροσώπους των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Διαμαρτυρία από τους εκπροσώπους των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Η Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Π.Ε.Μ.Η.Ν.), διαμαρτύρεται έντονα και υποστηρίζει ότι υπάρχει σκόπιμη κωλυσιεργία από πλευράς του υπουργείου Υγείας, αναφορικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση ιατρικών παθήσεων στην Οφθαλμολογία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ένωση, «σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας με τη χρήση φαρμάκων αποκλειστικής νοσοκομειακής χρήσης, βρισκόμαστε ακόμα, εν αναμονή της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας, ύστερα από τη σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ενώ έχουν περάσει 9 μήνες, από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου».

Σχετικά με τη δυνατότητα των Μονάδων να συνάπτουν συμβάσεις με ασφαλιστικούς φορείς, ο ίδιος νόμος (4549/2018) προβλέπει την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων θα αποζημιώνονται οι Μονάδες.

Προβλέπται να υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση το αργότερο έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, αλλά σύμφωνα με την Ένωσης «εννέα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης, όχι μόνο δεν εκδόθηκαν οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις αλλά η ηγεσία του πουργείου Υγείας, κωφεύει στις εκκλήσεις για συνάντηση, ώστε να αποσαφηνιστεί το θέμα».

Οι εκπρόσωποι των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας υποστηρίζουν οτι με τις καθυστερήσεις αυτές εξυπηρετούνται σκοπιμότητες και καλού τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Share Button