Διαμόρφωση Εθνικών Μητρώων Ασθενειών και Ασθενών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Διαμόρφωση Εθνικών Μητρώων Ασθενειών και Ασθενών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας καλεί τις Ιατρικές Εταιρείες της χώρας μας, όπως συμμετάσχουν  σε μια ανοικτή τράπεζα διαβούλευσης. Σκοπός της διαβούλευσης αυτής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη εθνικών μητρώων ασθενών και νοσημάτων, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Τη διαβούλευση θα συντονίσει ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και εκτός των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών θα συμμετέχει και ο αρμόδιος φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Απώτερος σκοπός αυτής της συλλογικής προσπάθειας είναι η ενίσχυση του έργου των Επαγγελματιών Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και της ενίσχυσης των διατιθέμενων υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας στη χώρα μας.

Η πρώτη συνάντηση της ανοικτής τράπεζας διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/09/2016 στις 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Υγείας, επί της οδού Αριστοτέλους 17, στην Αθήνα.