Διάσκεψη του ΠΟΥ για την υγεία των προσφύγων

Διάσκεψη του ΠΟΥ για την υγεία των προσφύγων

Στη Ρώμη μεταβαίνουν τη Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ιωάννης Μπασκόζος προκειμένου να συμμετάσχουν στην υψηλού επιπέδου Διάσκεψη του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με θέμα «Υγεία Προσφύγων και Μεταναστών», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου.

Στόχος της Διάσκεψης είναι να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική ανάμεσα στα μετέχοντα κράτη σε θέματα δημόσιας υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες που προκύπτουν από τις πρωτοφανείς προσφυγικές ροές που παρατηρούνται από τις αρχές του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης θα τεθούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω  ζητήματα:

–           Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την προσφυγική κρίση.

–           Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με έμφαση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

–           Ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

–           Προστασία της Δημόσιας Υγείας όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που εισέρχονται στις χώρες καθώς και του ντόπιου πληθυσμού.