Διευκρινίσεις υπουργείου Υγείας για τις προσλήψεις στις ΜΕΘ

Διευκρινίσεις υπουργείου Υγείας για τις προσλήψεις στις ΜΕΘ

Το υπουργείο Υγείας, με ανακοίνωσή του, διευκρινίζει για τις προσλήψεις στις ΜΕΘ ότι προκειμένου να στελεχωθούν άμεσα οι ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΝΝ στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, το υπουργείο Υγείας επέλεξε να προχωρήσει στην πρόσληψη 100 γιατρών  και 400 νοσηλευτών με προκήρυξη μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ. Παρότι στο παρελθόν το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν τηρούσε καμία διαδικασία σε ανάλογες περιπτώσεις, το υπουργείο επέμεινε η κατανομή των θέσεων στις αντίστοιχες μονάδες να γίνει με ορθολογικό τρόπο και με τη συνδρομή της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, όπως επίσης  η διαδικασία επιλογής να γίνει με μοριοδότηση των υποψηφίων βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ.

Στη συνέχεια- και παρότι είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες – το υπουργείο Υγείας σε δειγματοληπτικό έλεγχο της  μοριοδότησης των γιατρών που είχε γίνει από το ΚΕΕΛΠΝΟ διαπίστωσε λάθη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Για παράδειγμα είχε υπολογιστεί κακώς ως γενική προϋπηρεσία ο χρόνος για την απόκτηση της  ειδικότητας,  προϋπηρεσία σε ΜΕΘ που δεν αποδεικνυόταν  από  πουθενά ή είχαν προσμετρηθεί ανύπαρκτοι  μεταπτυχιακοί τίτλοι. Με στόχο την γρήγορη αλλά και διαφανή ολοκλήρωση της διαδικασίας,  το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε επανέλεγχο όλων των φακέλων των υποψηφίων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μοριοδότηση θα είναι απολύτως σύμφωνη με τα δημοσιευθέντα στην προκήρυξη κριτήρια.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι όλες οι ενέργειες έγιναν προκειμένου να στελεχωθούν άμεσα οι ΜΕΘ με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο  και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει έννομο συμφέρον να αναζητήσει τη διασταύρωση των στοιχείων. «Εκείνοι που μας καταγγέλλουν για  «παρέμβαση» είναι οι ίδιοι που πρόσφεραν διαχρονικά και συνεχίζουν να προσφέρουν πολιτική ασυλία σε ένα αποδεδειγμένα αδιαφανές, πελατειακό και διαπλεκόμενο με συμφέροντα καθεστώς στο ΚΕΕΛΠΝΟ που αυτή την περίοδο προωθείται η εξυγίανσή του» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.