Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Σημαντική θεσμική αλλαγή, ενισχυτική της ολοκλήρωσης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, αποτελεί το νομοσχέδιο για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, στόχος της μεταρρυθμιστικής αυτής πρωτοβουλίας είναι η ολοκληρωμένη προστασία και η προαγωγή του αγαθού της ψυχικής υγείας με απόλυτο σεβασμό των ασθενών μέσα από ένα ενισχυμένο διοικητικό σύστημα υψηλής λειτουργικότητας και αυξημένης κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή προωθούνται ο μετασχηματισμός του ασύλου, η ανάπτυξη στεγαστικών δομών στην κοινότητα, καθώς και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και επανένταξης, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ψυχικά ασθενών.