Δικαίωση του ΠΣΦ για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δικαίωση του ΠΣΦ για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την πρόταση νόμου, η οποία δόθηκε σε διαβούλευση και αφορά στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο νομοθέτης έλαβε υπόψη του τις αιτιάσεις του ΠΣΦ και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο υπό σύσταση Πανεπιστήμιο συστήνεται ως αυτοτελές.

Το υπουργείο Παιδείας κατανόησε πλήρως τις θέσεις του Συλλόγου, αναγνωρίζοντας πως η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας πρέπει να βρίσκεται στην θέση που της αξίζει. Έπραξε, τελικά, το σωστό, έχοντας ως οδηγό τα διεθνή πρότυπα και ενεργώντας αντίθετα από τις επιδιώξεις συγκεκριμένων κύκλων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία, το μέγεθος της οποίας φαντάζει ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς την ανεπίτρεπτη εισήγηση της συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας περί συγχώνευσης. Η πρόταση αυτή θα οδηγούσε σε υποβάθμιση της σχολής με τη μεγαλύτερη βάση εισαγωγής.

«Η λογική επικράτησε και η εισήγηση της Συγκλήτου αποδομήθηκε με τις καλά νομικά τεκμηριωμένες θέσεις του ΠΣΦ. Είχε προηγηθεί μία σειρά ενεργειών και επαφών, ώστε οι θέσεις του κλάδου να ληφθούν υπόψη από τον νομοθέτη» αναφέρει ανακοίνωση του ΠΣΦ.

Πριν την ψήφιση του νόμου 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”’, που προβλέπει την διαδικασία των συγχωνεύσεων και άλλα ζητήματα, ο ΠΣΦ είχε ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για το επόμενο βήμα.

Το προεδρείο του Συλλόγου είχε συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Γιώργο Αγγελόπουλο, στον οποίο είχε καταθέσει το διαχρονικό αίτημα για “πανεπιστημιοποίηση’’ των σχολών Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα.

Οι παρεμβάσεις κλιμακώθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου, με κύριο μέλημα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η αυτοτέλεια του τμήματος Φυσικοθεραπείας. Τέθηκαν, επίσης, και άλλα σημαντικά θέματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου, όπως οι άλλες σχολές, οι παλαιοί πτυχιούχοι και η πρόβλεψη για διετή προγράμματα στα ΑΕΙ.

Ο ΠΣΦ κάλεσε σε κοινή συνεδρίαση την Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη και την Πρόεδρο του τμήματος Φυσικοθεραπείας. Κάλεσε, επίσης, σε διάλογο τους ακαδημαϊκούς, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και να αποφασιστεί η στρατηγική από το διοικητικό συμβούλιο.

Ο ΠΣΦ ζήτησε από την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας να πάρουν θέση και να στηρίξουν τα αιτήματά του, όπως και έγινε. Ζήτησε, επίσης, τη στήριξη του υπουργού και  του αναπληρωτή υπουργού Υγείας και στην συνάντηση με τον υπουργό το αίτημα συνεπικουρήθηκε από την εκτελεστική επιτροπή της ER-WCPT.

Η μεγάλη αυτή κατάκτηση δημιουργεί νέα δεδομένα και δείχνει το δρόμο και για τις υπόλοιπες τρεις σχολές φυσικοθεραπείας.