Δημιουργία άτυπων καταυλισμών για τους πρόσφυγες

Δημιουργία άτυπων καταυλισμών για τους πρόσφυγες

Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω των αμείωτων προσφυγικών ροών και τη δημιουργία άτυπων καταυλισμών στην Αττική , ο υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός, ζήτησε από τους παρακάτω φορείς να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

Από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ):

α) Άμεση αποστολή κλιμακίου για την καταγραφή αναγκών σε προσωπικό, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.

β) Διάθεση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση του Ιατρείου στο λιμάνι του Πειραιά. Λόγω της σύστασης του πληθυσμού θα ενεργοποιηθούν κατά προτεραιότητα παιδίατροι, παθολόγοι και γενικοί γιατροί.

γ) Μεταφορά μίας Κινητής Μονάδας στο λιμάνι του Πειραιά με σκοπό την επέκταση του ιατρείου στην πύλη Ε1.

δ) Συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ που επιχειρούν στο πεδίο για την κατάρτιση και εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα ατομικής υγιεινής και δημόσιας υγείας.

Από το ΚΕΕΛΠΝΟ:

α) Καταγραφή και περιγραφή διαθέσιμου υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (kit ατομικής υγιεινής).

β) Καταγραφή και περιγραφή διαθέσιμων Κινητών Μονάδων.

Από το ΕΚΑΒ:

α) Διάθεση ενός ασθενοφόρου για τον πληθυσμό που έχει ατύπως καταλύσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει παραπλεύρως του Ιατρείου που λειτουργεί στην Πύλη Ε1.

Από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ):

Διάθεση υγειονομικού προσωπικού για τη στελέχωση του ιατρείου και των Κινητών Μονάδων.

Σημειώνεται ότι αρκετές από τις παραπάνω ενέργειες- σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων- έχουν ήδη υλοποιηθεί από την περασμένη Παρασκευή. Πιο συγκεκριμένα, από τις προηγούμενες μέρες βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά, κλιμάκιο της ΑΕΜΥ  για αυτοψία και καταγραφή των αναγκών, κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ με μια Κινητή Μονάδα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήδη το Ιατρείο έχει οργανωθεί και στελεχωθεί ώστε να λειτουργεί σε ημερήσια βάση ενώ συμφωνήθηκε και η λειτουργία παιδιατρικού σταθμού. Στον άτυπο καταυλισμό βρίσκονται επίσης στελέχη του υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων οι οποίοι σε συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών και τις ΜΚΟ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες.