Δείτε πόσα πληρώνουν από την τσέπη τους οι Έλληνες για παροχές υγείας

Δείτε πόσα πληρώνουν από την τσέπη τους οι Έλληνες για παροχές υγείας

Βαθιά το χέρι στη τσέπη βάζουν οι Έλληνες για παροχές υγείας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα δαπανά 1650 ευρώ κατά κεφαλή στην υγειονομική περίθαλψη, ποσό που υπολείπεται κατά ένα τρίτο και πλέον από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Με βάση τα ίδια στοιχεία το 21% αναφέρει ότι δεν έλαβε την ιατρική φροντίδα που είχε ανάγκη κυρίως λόγω του κόστους.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, επί του παρόντος, το 59% των δαπανών για την υγεία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, ενώ οι άμεσες δαπάνες από τους ασθενείς που είναι 35% είναι υπερδιπλάσιες του μέσου όρου στην ΕE.

Στο μεταξύ πανελλαδική έρευνα HELLAS HEALTH VII, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο απο το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έδειξε ότι οι ιδιώτες γιατροί, συμβεβλημένοι και μη με τον ΕΟΠΥΥ, είναι αυτοί που δέχονται την πλειονότητα των Ελλήνων ασθενών. Το 37% απευθύνεται σε συμβεβλημένο ιδιώτη γιατρό για ιατρική φροντίδα, το 23% σε μη συμβεβλημένο ιδιώτη γιατρό, ενώ ποσοστό 19% αναζητεί γιατρό στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και μολις το 7% απευθύνεται στα δημόσια Πολυϊατρεία και Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ.

Σε ότι αφορά τον παιδικό εμβολιασμό, το 94% των γονέων αναφέρει πλήρη εμβολιαστική κάλυψη για τα παιδιά, αρκετοί όμως δεν θυμούνται τα συγκεκριμένα εμβόλια που έχουν κάνει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων που δεν έχει εμβολιάσει τα παιδιά τους (58%) αναφέρουν ως κύριο λόγο τη διαφωνία τους και τις τυχόν παρενέργειες.