Δείτε πότε θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία! Νέα εγκύκλιος

Δείτε πότε θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία! Νέα εγκύκλιος

Δύο διημερεύσεις και δύο διανυκτερεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούν τα φαρμακεία, μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις των περιφερειαρχών για το ωράριο, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπ. υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως θα ισχύσουν τα εξής: “Απαραίτητη προϋπόθεση για διαμόρφωση ελάχιστου υποχρεωτικού ωραρίου είναι η έκδοση απόφασης του περιφερειάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η απόφαση μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο ανά χρονικές περιόδους (διαφορετικό ωράριο ανά εξάμηνο) και ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ακόμη και για περιοχές μικρότερες από δήμους).

Με απόφαση του περιφερειάρχη, καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Για να εκδοθεί απόφαση του περιφερειάρχη (έως το τέλος Μαΐου), πρέπει να έχουν δηλώσει οι φαρμακοποιοί εάν επιθυμούν να έχουν διευρυμένο ωράριο.Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, οι οποίες συνιστούν κανονιστικές πράξεις, θα εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου και των δύο διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων που προϋπήρχε”.

Σημειώνεται πως έως το τέλος Μαΐου, πρέπει να έχουν εκδοθεί αποφάσεις των περιφερειαρχών και στο μεταξύ οι φαρμακοποιοί να έχουν δηλώσει εάν επιθυμούν διευρυμένο ωράριο.