Δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΟΦ για τις διαφημίσεις φαρμάκων!

Δείτε τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΟΦ για τις διαφημίσεις φαρμάκων!

Διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου που θα ακολουθείται στην τήρηση των όρων διαφήμισης φαρμάκων δίνει  με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΟΦ.

Στόχος – όπως επισημαίνεται – είναι η προαγωγή της ορθολογικής χρήσης του φαρμάκου με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς υπερβολή των ιδιοτήτων και κυρίως χωρίς παραπλάνηση.

«Οι κοινοποιήσεις επιβάλλονται προς τον σκοπό των κατασταλτικών ελέγχων και, σε καμία περίπτωση, δεν υποβάλλονται προς έγκριση ούτε η μη εναντίωση του ΕΟΦ επέχει, σε οιαδήποτε περίπτωση, θέση έγκρισης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκστρατείες εμβολιασμού, που από τη νομοθεσία υπόκεινται σε έγκριση και θα πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον 60 ημέρες πριν» αναφέρει σχετικά η πρόεδρος του ΕΟΦ.

Προκειμένου, λοιπόν, όλα τα στοιχεία της διαφήμισης ενός φαρμάκου να ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ, ο ΕΟΦ παρέχει συστάσεις για:

Τις διαφημίσεις στο κοινό ΜΗΣΥΦΑ, οι οποίες πέρα από συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν, οφείλουν να φέρουν την ευανάγνωση επισήμανση «ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ».

Τους όρους ενημέρωσης του κοινού για την ανθρώπινη υγεία ή ασθένειες, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της εμπορικής ονομασίας της φαρμακευτικής εταιρείας.

Την προώθηση φαρμάκων στους επαγγελματίες υγείας από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις (ιατρική ενημέρωση), η οποία περιλαμβάνει επιμέρους διευκρινήσεις για: α) τις διαφημιστικές καταχωρήσεις στον ιατρικό-φαρμακευτικό τύπο και την προώθηση σε επιστημονικά συνέδρια μη εγκεκριμένων φαρμάκων, β) την ιατρική ενημέρωση για ουσιωδώς όμοια φάρμακα, γ) τις κάρτες υπενθύμισης-τσάντες συνεδρίων-ημερολόγια-αφίσες, δ) τα ξενόγλωσσα έντυπα ιατρικής ενημέρωσης και ε) τα εικονικά φάρμακα.

Εξαίρεση αποτελούν οι εκστρατείες εμβολιασμού που διενεργούνται από το βιομηχανία κι έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ, για τις οποίες δεν υπάρχει απαγόρευση διαφήμισης, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.