Δωρεάν 1.000 ιατρικές πράξεις στη Σκύρο από την «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Δωρεάν 1.000 ιατρικές πράξεις στη Σκύρο από την «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Στην όμορφη και χιονισμένη Σκύρο πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκστρατεία για το 2017 από την ομάδα εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος  Προληπτικής Ιατρικής. Η Εκστρατεία αφορούσε μόνο τον παιδικό πληθυσμό αφού είχε και ερευνητικό χαρακτήρα.

Εξετάστηκαν σχεδόν όλα τα παιδιά του νησιού και συνολικά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.000 ιατρικές πράξεις, με την υποστήριξη και τον καλό σχεδιασμό της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Δήμου.

Το κλιμάκιο αποτελούνταν από 20 γιατρούς και νοσηλευτές της Ανοιχτής Αγκαλιάς όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων προκειμένου να γίνει ένα πλήρες screening σε όλα τα παιδιά.