Ε.Σ.Α.μεΑ.: Τα επιδόματα πρέπει να καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Τα επιδόματα πρέπει να καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα

Επείγουσα επιστολή, με το αίτημα του αναπηρικού κινήματος, την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους πριν τα Χριστούγεννα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις βασικές υποχρεώσεις τους και να κάνουν ανθρώπινες γιορτές, απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ., στους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η τελευταία διαρκής και εντεινόμενη οικονομική κρίση έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους και ως εκ τούτου απαιτείται η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για την κάλυψη των αναγκών τους.

«Όσο βαθαίνει η ύφεση στην οικονομία, η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους που είναι δικαιούχοι επιδομάτων, έχουν ως μοναδικό μέσο επιβίωσης το προνοιακό επίδομα, με το οποίο προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας και να προμηθευτούν ακόμη και βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους» αναφέρει η Ε.Σ.Α.μεΑ. και προσθέτει πως τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν την ανάγκη διακριτών μέτρων προστασίας, δεδομένης της φτώχειας και της κοινωνικής εξαθλίωσης που υφίστανται, εάν ληφθεί υπόψη και το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία και το οποίο επωμίζονται όλο και περισσότερο οι ίδιοι, ειδικά από τη στιγμή που το κράτος μειώνει σταθερά και σταδιακά τις δημόσιες δαπάνες που κατευθύνονται στο Κοινωνικό Κράτος.