Έγκριση 60 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία από το υπουργείο Υγείας

Έγκριση 60 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία από το υπουργείο Υγείας

Στην έγκριση 60 εκατ. ευρώ ως τακτικές επιχορηγήσεις των νοσοκομείων προχώρησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος και αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Ειδικότερα, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) επιχορηγείται με 22.108.000 ευρώ, η 2η ΥΠΕ με 8.308.000 ευρώ, η 3η ΥΠΕ με 4.154.000 ευρώ, η 4η ΥΠΕ με 7.859.000 ευρώ, η 5η ΥΠΕ με 4.497.000 ευρώ, η 6η ΥΠΕ με 8.913.000 ευρώ και η 7η ΥΠΕ με 4.431.000 ευρώ.