Έγκριση φαρμάκου για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Έγκριση φαρμάκου για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε την άδεια κυκλοφορίας του Nusinersen για τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας που συνδέεται με το χρωμόσωμα 5q (5q SMA), ανακοίνωσε η Biogen. Η 5q SMA είναι η πιο συνηθισμένη μορφή της νόσου και αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση το 95% όλων των περιστατικών SMA.

Το Nusinersen είναι η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την SMA, μία από τις πρώτες γενετικές αιτίες θανάτου στα βρέφη η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική, σοβαρού βαθμού μυϊκή αδυναμία. Το Nusinersen αξιολογήθηκε  στο πλαίσιο του προγράμματος ταχείας αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), το οποίο αποσκοπεί στην επίσπευση της πρόσβασης σε φάρμακα για ασθενείς με ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες.

«Σήμερα ενωνόμαστε με τα άτομα που πάσχουν από SMA και τις οικογένειές τους σε όλη την Ευρώπη για να γιορτάσουμε την έγκριση του Nusinersen. Το ισχυρό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του φαρμάκου κατά τις κλινικές μελέτες, μας κάνει να πιστεύουμε πως το Nusinersen θα έχει σημαντική επίδραση σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες που ζουν με αυτή τη σοβαρή ασθένεια» δήλωσε ο Michel Vounatsos, Chief Executive Officer της εταιρείας Biogen.

«Στο πλαίσιο της αποστολής μας για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών με SMA, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε στενά με επαγγελματίες υγείας, ομάδες υποστήριξης ασθενών και κρατικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το Nusinersen θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη σημαντική θεραπεία όσο το δυνατόν συντομότερα».

Η έγκριση του Nusinersen βασίζεται κατά κύριο λόγο στα αποτελέσματα από δύο εγκριτικές πολυκεντρικές, ελεγχόμενες μελέτες, τα οποία περιλαμβάνουν τα δεδομένα ολοκλήρωσης της μελέτης ENDEAR (SMA με έναρξη των συμπτωμάτων στη βρεφική ηλικία) και τα δεδομένα μίας ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης CHERISH (SMA με όψιμη έναρξη των συμπτωμάτων). Και οι δυο μελέτες κατέδειξαν την κλινικά σημαντική αποτελεσματικότητα και το ευνοϊκό προφίλ οφέλους-κινδύνου του Nusinersen. Η έγκριση υποστηρίχθηκε επίσης από δεδομένα ανοιχτής μελέτης σε προσυμπτωματικά και συμπτωματικά άτομα, τα οποία είχαν εμφανίσει ή ήταν πολύ πιθανό να εμφανίσουν SMA Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

Το Nusinersen θα πρέπει να χορηγείται μέσω ενδοραχιαίας ένεσης, η οποία απελευθερώνει το φάρμακο απευθείας στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) γύρω από τον νωτιαίο μυελό,3 εκεί όπου εκφυλίζονται οι κινητικοί νευρώνες στα άτομα με SMA, λόγω ανεπαρκών επιπέδων της πρωτεΐνης επιβίωσης του κινητικού νευρώνα (SMN).

Ο χρόνος κατά τον οποίο θα καταστεί διαθέσιμο το Nusinersen στην ΕΕ θα διαφέρει ανα χώρα, ανάλογα με τις τοπικές διαδικασίες έγκρισης και αποζημίωσης φαρμάκων. Η Biogen συνεργάζεται με τα συστήματα υγείας και τις κρατικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ για να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στο Nusinersen.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου