Εγκριση θεραπείας για το μελάνωμα

Εγκριση θεραπείας για το μελάνωμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την νταμπραφενίμπη σε συνδυασμό με τραμετινίμπη ως επικουρική θεραπεία για τους ασθενείς σταδίου ΙΙΙ με θετικό σε μετάλλαξη BRAF V600 μελάνωμα μετά από πλήρη χειρουργική εκτομή. Αυτή η έγκριση είναι η τρίτη για την νταμπραφενίμπη σε συνδυασμό με την τραμετινίμπη στην Ευρώπη για διάφορους τύπους όγκων που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα μετάλλαξης BRAF.  Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την ηγετική θέση της Novartis στη στοχευτική θεραπεία του BRAF+ και μέχρι σήμερα η θεραπεία συνδυασμού έχει χορηγηθεί σε περισσότερους από 60.000 ασθενείς παγκοσμίως για τέσσερις ενδείξεις.

Η Liz Barrett, Διευθύνουσα Σύμβουλος του τμήματος Ογκολογίας της Novartis είπε: “Η βαθιά θεραπευτική γνώση της Novartis και η ικανότητά μας να εφαρμόζουμε καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων έχουν οδηγήσει ξανά σε νέα θεραπευτική πρόοδο για τους ασθενείς με μελάνωμα. Η Ευρωπαϊκή έγκριση του συνδυασμού νταμπραφενίμπη και τραμετινίμπη απεικονίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Novartis για επαναπροσδιορισμό του καρκίνου μέσω της προσφοράς μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής στοχευτικής θεραπείας για ασθενείς με μελάνωμα πρώιμου σταδίου.”

Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα από την παγκόσμια μελέτη Φάσης III COMBI-AD στην οποία εντάχθηκαν περισσότεροι από 870 ασθενείς με μελάνωμα σταδίου III και μετάλλαξη BRAF V600E/K που δεν είχαν λάβει προηγούμενη αντινεοπλασματική θεραπεία και οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν εντός 12 εβδομάδων μετά από πλήρη χειρουργική εκτομή. Οι ασθενείς έλαβαν τον συνδυασμό νταμπραφενίμπη (150 mg δις ημερησίως) + τραμετινίμπη (2 mg άπαξ ημερησίως) (n = 438) ή αντίστοιχα εικονικά φάρμακα (n = 432). Στην κύρια ανάλυση και μετά από διάμεση παρακολούθηση 2,8 ετών,  επιτεύχθει το κύριο καταληκτικό σημείο, καθώς η θεραπεία συνδυασμού μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου ή θανάτου κατά 53% έναντι του εικονικού φαρμάκου. Σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα, με επιπλέον 10 μήνες παρακολούθησης σε σύγκριση με την κύρια ανάλυση (ελάχιστη παρακολούθηση 40 μηνών), η χορήγηση της θεραπείας συνδυασμού μείωσε τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου κατά 51% έναντι του εικονικού φαρμάκου. Επιπροσθέτως, το όφελος της επιβίωσης χωρίς υποτροπή (RFS) στο σκέλος του συνδυασμού παρατηρήθηκε σε όλες τις υποομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων III A, B και C. Στην ομάδα που έλαβε θεραπεία συνδυασμού παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση στο βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο της συνολικής επιβίωσης.

Το γονίδιο BRAF ανήκει σε μια κατηγορία γονιδίων που ονομάζονται ογκογονίδια και φέρει πληροφορίες για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που συμβάλλει στην μετάδοση χημικών σημάτων από το εξωτερικό του κυττάρου στον πυρήνα του κυττάρου. Αυτή η πρωτεΐνη αποτελεί μέρος του μονοπατιού σηματοδότησης που είναι γνωστό ως μονοπάτι RAS/MAPK και το οποίο ελέγχει αρκετές σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες. Ειδικότερα, το μονοπάτι RAS/MAPK ρυθμίζει την ανάπτυξη και την διαίρεση (πολλαπλασιασμό) των κυττάρων, τη διαδικασία μέσω της οποίας τα κύτταρα ωριμάζουν για να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες (διαφοροποίηση), την κυτταρική μετακίνηση (μετανάστευση) και την κυτταρική αυτοκαταστροφή (απόπτωση). Η χημική σηματοδότηση σε αυτό το μονοπάτι είναι σημαντική για την φυσιολογική ανάπτυξη πριν από τη γέννηση. Τα ογκογονίδια, όταν παρουσιάζουν μετάλλαξη, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν την μετατροπή των φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά. Κατά τη διάρκεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας, οι στοχευτικές θεραπείες μπορεί να εμποδίσουν τη μετάλλαξη, εμποδίζοντας κατά συνέπεια την ανάπτυξη του καρκινικού όγκου.

Τα ανεπιθύμητα συμβάντα (ΑΣ) παρουσίασαν συνέπεια με άλλες μελέτες του συνδυασμού νταμπραφενίμπη + τραμετινίμπη και δεν αναφέρθηκαν νέα σημεία για την ασφάλεια. Από τους ασθενείς που έλαβαν το συνδυασμό, το 97% εμφάνισε ανεπιθύμητο συμβάν, ενώ το 41% εμφάνισε ανεπιθύμητα συμβάντα βαθμού 3/4 και το 26% εμφάνισε ανεπιθύμητα συμβάντα που οδήγησαν στη διακοπή της θεραπείας (έναντι του 88%, του 14% και του 3% αντιστοίχως των ατόμων που έλαβαν εικονικό φάρμακο) .

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων γνωμοδότησε θετικά συνιστώντας την έγκριση του συνδυασμού νταμπραφενίμπη + τραμετινίμπη τον Ιούλιο και ο συνδυασμός εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για τη συμπληρωματική θεραπεία του μελανώματος τον Απρίλιο του 2018.