Το ΕΚΠΑ στα 250 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

Το ΕΚΠΑ στα 250 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

Δημοσιεύτηκε από τον οργανισμό Quacquarelli Symonds γνωστό ευρύτερα ως QS, ο ειδικός πίνακας διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων με βάση την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και τη φήμη τους στην αγορά εργασίας. Αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο των παγκόσμιων κατατάξεων, σχεδιασμένη στο να παρέχει στους φοιτητές παγκοσμίως, ένα μοναδικό εργαλείο για να συγκρίνουν τις επιδόσεις των πανεπιστημίων σε σχέση με την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές εύρεσης εργασίας.

Στην τρέχουσα έκδοση, αυξήθηκε σημαντικά το εύρος αυτής της κατάταξης. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια αναλύονταν δεδομένα που αφορούσαν 300 ιδρύματα και δημοσιευόταν κατάλογος με 200, φέτος, διπλασιάστηκε ο αριθμός των αξιολογημένων ιδρυμάτων με δημοσίευση των 495 σημαντικότερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως στην κατάταξη με κριτήριο την απασχολησιμότητα των αποφοίτων.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έτος 2017-2018 βρέθηκε για πρώτη φορά στις θέσεις 201-250 παγκοσμίως.

Στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης βρίσκονται ακόμα δύο ελληνικά πανεπιστήμια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις 201-250 και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 301-500.

Στην 1η θέση του πίνακα βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Stanford (ΗΠΑ). Στο φετινό πίνακα κατάταξης περιλαμβάνονται πανεπιστήμια από 65 χώρες. Από τα πανεπιστήμια που παρουσιάζονται στην εν λόγω κατάταξη 207 είναι από την Ευρώπη, 99 από τη Βόρεια Αμερική, 117 από την Ασία, 11 από την Αφρική, 33 από τη Λατινική Αμερική και 27 από την Ωκεανία.

Η βαθμολογία κάθε ιδρύματος προκύπτει από πέντε προσεκτικά επιλεγμένους δείκτες, οι οποίοι είναι οι εξής:

(α) Φήμη στους Εργοδότες (Employer reputation) – 30%

Το συγκεκριμένο κριτήριο βασίζεται στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από 30.000 εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο καλούνται οι εργοδότες να εντοπίσουν τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται οι πιο ικανότεροι, καινοτόμοι και αποτελεσματικοί πτυχιούχοι που εργάζονται στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τους. Για κάθε ένα ίδρυμα που αξιολογείται, το 50% των ερωτηματολογίων προέρχεται από επιχειρήσεις και εργοδότες της ημεδαπής και το άλλο 50% από εργοδότες και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

(β) Αποτελέσματα από τους Απόφοιτους (Alumni outcomes) – 25%

Στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου 30.000 επιτυχημένοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων κατονομάζουν ποια Πανεπιστήμια «παράγουν» σημαντικούς αποφοίτους που με το έργο τους επιδρούν σημαντικά στο χώρο ζωής και δράσης τους.

(γ) Συνεργασίες με εργοδότες κατά Τμήμα (Partnerships with Employers per Faculty) – 25%

Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνει δύο μέρη. Πρώτον, χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων Scopus του Elsevier για να διαπιστώσει ποια πανεπιστήμια συνεργάζονται επιτυχώς με εταιρείες παγκοσμίου βεληνεκούς για να παράγουν αξιόπιστη και εφαρμοσμένη έρευνα. Μόνο γνωστές εταιρείες που παράγουν τρία ή περισσότερα πρωτόκολλα συνεργασίας σε μια πενταετία (2011-2015) περιλαμβάνονται στην καταμέτρηση. Η κατάταξη αυτής της χρονιάς αντιστοιχεί σε πανεπιστημιακές συνεργασίες με 2.000 κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες, όπως αυτές αναφέρονται από την Fortune και τη Forbes.

Δεύτερον, θεωρεί τις εταιρικές σχέσεις που σχετίζονται με την τοποθέτηση στο χώρο εργασίας, αποφοίτων ή φοιτητών των Πανεπιστημίων, οι οποίες αναφέρονται από τα ιδρύματα και επικυρώνονται από την ερευνητική ομάδα QS.

(δ) Αναλογία Εργοδοτών προς Φοιτητές (Employer/Student Connections) – 10%

Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τον αριθμό των μεμονωμένων εργοδοτών που παρευρίσκονταν ενεργά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, παρέχοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αποκτήσουν πληροφορίες για την αγορά εργασίας. Η παρουσία των εργοδοτών αυξάνει επίσης τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και ερευνητικές ευκαιρίες. Αυτή η «ενεργός παρουσία» μπορεί να λάβει τη μορφή συμμετοχής σε εκθέσεις για επαγγελματικές εκδηλώσεις, διοργάνωσης εταιρικών παρουσιάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων αυτοπροβολής.

(ε) Ποσοστό Απασχόλησης Αποφοίτων (Graduate employment rate) – 10%

Αυτός ο δείκτης είναι ο πιο απλός αλλά απαραίτητος για την κατανόηση του βαθμού επιτυχίας των πανεπιστημίων στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Περιλαμβάνει τη μέτρηση του ποσοστού των πτυχιούχων (με εξαίρεση εκείνους που επιλέγουν να συνεχίσουν να σπουδάζουν ή δεν είναι διαθέσιμοι για εργασία) σε πλήρη ή μερική απασχόληση εντός δώδεκα μηνών από την αποφοίτηση τους.

Κατάταξη των Ερευνητών ― Επιστημόνων στην Ελλάδα με βάση το ερευνητικό τους έργο (μέσω Google Scholar)

Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τη Webometrics μια ολοκληρωμένη αναλυτική κατάταξη των ερευνητών – επιστημόνων και ιδρυμάτων στην Ελλάδα, βασισμένη στο συνολικό ερευνητικό τους έργο και την απήχησή του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατάταξης προέρχονται αποκλειστικά από τα δημόσια προφίλ που διατηρούν ενεργά οι χρήστες της πλατφόρμας Google Scholar.

Η εν λόγω κατάταξη, αναδεικνύει την υπεροχή του ιδρύματος σε σχέση με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1 της μελέτης, το ΕΚΠΑ έρχεται πρώτο σε όλους τους επιμέρους δείκτες. Πιο συγκεκριμένα επί του συνόλου των 7470 Ελλήνων καθηγητών και ερευνητών με h-index >0 το ΕΚΠΑ εμφανίζει 1154, δηλαδή το 16% του συνόλου και καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ 130 Πανεπιστημίων και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών που εκπονούν και υλοποιούν έρευνα και περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον δείκτη με h-index ≥5 με το ΕΚΠΑ να έχει 849 ερευνητές στους 5248. Στην πολυσέλιδη έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά τα ονόματα των 5248 Ελλήνων καθηγητών και ερευνητών με φθίνουσα σειρά, και κατάταξη με βάση δύο κριτήρια: Το h-index ≥5 και το σύνολο των ετεροαναφορών τους. Ενδεικτικό του μεγέθους, της ποιότητας και της απήχησης του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ είναι ότι στους πρώτους 100 οι 45 είναι από το Πανεπιστήμιο μας.
Η κατάταξη του National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers)

Εξάλλου, την 215η θέση καταλαμβάνει για το 2017 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα 800 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τις 4.000 Ανώτατων Ιδρυμάτων των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο που δημοσιεύει το National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers.