ΕΚΠΥ, factoring και ασφαλιστικό συζητήθηκαν στο ΔΣ του ΠΙΣ

ΕΚΠΥ, factoring και ασφαλιστικό συζητήθηκαν στο ΔΣ του ΠΙΣ

Ο υπό διαμόρφωση Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, η συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γιατροί που έχουν συνάψει σύμβασης παραχώρησης με την Τράπεζα Πειραιώς (factoring), και το ασφαλιστικό είναι, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, παρουσία του Προέδρου του ΤΣΑΥ (Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών) κ. Στάθη Τσούκαλου και του Νομικού Συμβούλου του Π.Ι.Σ. κ. Χάρη Πολίτη. Επίσης, συζητήθηκαν η κατάσταση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας  και οι προτάσεις ιατροδικαστών για τη βελτίωσή της και τα αποτελέσματα της συμμετοχής του Π.Ι.Σ. στις διεθνείς Οργανώσεις.

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ομόφωνη αποδοχή από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο της αίτησης του Π.Ι.Σ. να συμμετάσχει στον παγκόσμιο φορέα των Ιατρών. Οι παρεμβάσεις του συγκεκριμένου οργάνου είναι σημαντικές σε πολλά ουσιώδη ζητήματα, όπως είναι το προσφυγικό το οποίο θα συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 26-27 Φεβρουαρίου 2016. Η Ελλάδα, ως μία από τις πύλες εισόδου των προσφύγων και μεταναστών, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία τόσο σοβαρή συνεδρίαση που αφορά, μεταξύ άλλων, θέμα Δημόσιας Υγείας.

Αναφέρθηκε επίσης η σημαντική επιτυχία της αντιπροσωπείας του Π.Ι.Σ. στη CPME (Ένωση Ευρωπαίων Ιατρών). Το ψήφισμα της Ελλάδος, το οποίο κατατέθηκε στην πρόσφατη  Γενική Συνέλευση (14-17 Νοεμβρίου 2015), έγινε ομόφωνα αποδεκτό. Το ψήφισμα, αναφέρεται στην ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, στη μείωση των Δημόσιων δαπανών για την υγεία, με αποτέλεσμα την αποδόμηση του συστήματος υγείας και της ιατρικής λειτουργίας.

Μετά από  πρόταση του Π.Ι.Σ. το Δ.Σ. της CPME θα επισκεφθεί τη Commission, για να ενισχύσει τη θέση της ελληνικής πλευράς. Το ψήφισμα με τις αποφάσεις θα αποσταλεί από την CPME  στις Κυβερνήσεις και τους Υπουργούς Υγείας, όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αλλα θέματα που ετέθησαν στη συνεδρίαση:

–           Ασφαλιστικό και λειτουργία του Ταμείου των υγειονομικών (ΤΣΑΥ) στο πλαίσιο του ΕΤΑΑ. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ να προβεί, μαζί με τους άλλους Προέδρους των Υγειονομικών Φορέων, σε παρεμβάσεις και δράσεις για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του Ταμείου, το οποίο στο πλαίσιο του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να είναι βιώσιμο. Προς το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των άλλων Υγειονομικών Φορέων, θα ζητηθεί άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό κ. Αν. Πετρόπουλο.

–           Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Αφού ελήφθησαν υπόψιν οι προτάσεις μελών των Ιατρικών Συλλόγων, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση της συσταθείσας Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του ΕΚΠΥ, η οποία θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, ώστε να ληφθεί υπόψιν η πρόταση του Π.Ι.Σ., στην τελική διαμόρφωσή του Κανονισμού.

–           Συνταγογράφηση γενοσήμων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. καταδικάζει κάθε απόπειρα επιβολής ποινών και περιορισμού της ιατρικής λειτουργίας. Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ. θα επεξεργαστεί τη σχετική Υπουργική Απόφαση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

–           Σύμβασης παραχώρησης με την Τράπεζα Πειραιώς (factoring) και ληξιπρόθεσμα ΟΠΑΔ (Δεκεμβρίου 2011). Tα σοβαρά αυτά ζητήματα εξετάζονται από τη Νομική Υπηρεσία και θα σταλούν άμεσα οδηγίες, προς τους Παρόχους Υγείας, για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.

–           Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Τα προβλήματα στον χώρο της Ιατροδικαστικής, εξαιτίας της έλλειψης ιατροδικαστών, είναι σοβαρά. Θα ζητηθεί ο διορισμός ιατρών του ΕΣΥ στα 10 Εφετεία της χώρας που στερούνται ιατροδικαστών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις προτάσεις της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας.