Η Ελλάδα ένα από τα πιο ασφαλή μέρη για να γεννήσει μια γυναίκα

Η Ελλάδα ένα από τα πιο ασφαλή μέρη για να γεννήσει μια γυναίκα

Το υψηλό επίπεδο άσκησης ιατρικής στη χώρα μας επισημαίνουν τα μέλη της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ), υπενθυμίζοντας πρόσφατες δημοσιεύσεις από το διεθνή τύπο, όπου η Ελλάδα αναφέρεται, βάσει έρευνας, ως ένα από τα ασφαλή μέρη για να γεννήσει μια γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατακόρυφα τα ποσοστά μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Παράλληλα, τα μέλη της ΕΜΓΕ τονίζουν πως το υψηλό ποσοστό γεννήσεων με Καισαρική τομή στον Ελληνικό χώρο, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 57% με βάση τα στοιχεία του ΕΟΠΠΥ, δεν μπορεί να αποδοθεί a priori στην κακή άσκηση της ιατρικής από τους επαγγελματίες υγείας στο χώρο της Μαιευτικής.

Οι ενδείξεις για μια Καισαρική τομή είναι σαφώς καθορισμένες από διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς και δεν είναι δυνατό να αγνοηθούν ή να παρερμηνευθούν κατά το δοκούν. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να αγνοούμε σε κάθε περίπτωση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής μας, τα οποία εξηγούν σε μεγάλο βαθμό αυτά τα ποσοστά.

Οι γιατροί αναφέρουν τη σημαντικά πιο αυξημένη ηλικία των σημερινών εγκύων σε σχέση με το παρελθόν ως αποτέλεσμα της προόδου στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Επιπλέον, λόγοι καριέρας ή ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να αναβάλλουν χρονικά την τεκνοποίηση των Ελληνίδων. Αναπόφευκτα λοιπόν αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης παθολογικών καταστάσεων που θα αποτελέσουν ιατρική ένδειξη Καισαρικής τομής.

Τα μέλη της ΕΜΓΕ κάνουν ακόμη λόγο για «αμυντική» άσκηση ιατρικής, υπό την έννοια των συνεχώς αυξανόμενων ποινικών διαδικασιών, όπως αγωγών και μηνύσεων, με τη μη διενέργεια Καισαρικής τομής να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αυτών των αγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνεται και θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό διαφορετικό πρίσμα κάθε απόφαση για Καισαρική τομή.

Επίσης, η υποστελέχωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας (μαιευτήρες, μαίες και αναισθησιολόγοι) επηρεάζει το υψηλό ποσοστό Καισαρικών τομών, καθώς μπορεί να μην παρέχονται υπηρεσίες απρόσκοπτα και με τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού για όλο το 24ωρο σε ορισμένα μαιευτήρια, για παράδειγμα η δυνατότητα επισκληριδίου αναλγησίας.

Την ίδια ώρα αναφέρουν οι γιατροί δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε και την επιθυμία όλο και περισσότερων γυναικών, είτε για απευθείας προγραμματισμένη Καισαρική τομή, ή μετά από λίγες ώρες προσπάθειας τοκετού, αντικατοπτρίζοντας τη νοοτροπία «ευκολίας» της σύγχρονης εποχής. Η επιθυμία της γυναίκας ως ένδειξη για Καισαρική τομή αναφέρεται όχι μόνο στην οδηγία της ΕΜΓΕ, αλλά και στις αντίστοιχες οδηγίες διεθνών οργανισμών.

Η ΕΜΓΕ είναι ήδη σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) και το Υπουργείο Yγείας για το ποσοστό γεννήσεων με Καισαρική τομή και τους έχει αποστείλει τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες, όπου ορίζονται με σαφήνεια οι ενδείξεις Καισαρικής τομής. Οι οδηγίες αυτές είναι: α) Καισαρική Τομή, β) Πρόκληση τοκετού και γ) Κολπικός τοκετός μετά από Καισαρική τομή.

Τέλος, έχουν εκδοθεί από την ΕΜΓΕ και δύο έντυπα έγγραφης συγκατάθεσης για Καισαρική τομή, με την οποία κάθε γυναίκα ενημερώνεται εγγράφως για το λόγο πραγματοποίησης της επέμβασης, αλλά και για τους πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές για την ίδια και το νεογνό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και οι φόρμες συγκατάθεσης έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΓΕ www.hsog.gr Το ΚΕΣΥ ενέκρινε σε πρόσφατη συνεδρίασή του τις ως άνω κατευθυντήριες οδηγίες και έχουν πλέον αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.