Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην ηλεκτρονική υγεία

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην ηλεκτρονική υγεία

Τις εφαρμογές που έχει αναπτύξει η ΗΔΙΚΑ στον χώρο της υγείας, με «ναυαρχίδα» αυτή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά και τις εφαρμογές «Ασκληπιός», που περιλαμβάνει την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και την εφαρμογή της μισθοδοσίας για τα νοσοκομεία, παρουσίασε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας 2015 ο Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Όπως είπε ο κ. Τάγαρης, η ΗΔΙΚΑ έχει αρκετή εμπειρία στη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση των εφαρμογών με API, έτσι ώστε οι χρήστες, ιατροί και φαρμακοποιοί, να μπορούν να χρησιμοποιούν και εφαρμογές τρίτων. Επίσης οι εφαρμογές διασυνδέονται με το σύστημα του ΕΟΠΥΥ, το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί ως βασικό αριθμό τον ΑΜΚΑ & το σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

Στη συνέχεια ο κ. Τάγαρης ανακοίνωσε τις νέες εφαρμογές και υπηρεσίες που αναπτύσσει η ΗΔΙΚΑ αυτό το διάστημα: όσον αφορά την ηλ. συνταγογράφηση, την ενσωμάτωση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την προσθήκη παραμέτρων όπως ο έλεγχος χρόνου διάρκειας μιας αγωγής και η ενημέρωση των ασθενών μέσω SMS ή/και email για επισκέψεις σε ιατρούς, εκτελέσεις συνταγής κ.α.· τη δημιουργία εθνικού διαδικτυακού συστήματος κλεισίματος ραντεβού (που θα αφορά ιδιώτες ιατρούς, ιατρεία ΠΕΔΥ και πρωτοβάθμια εξωτερικά ιατρεία κρατικών νοσοκομείων)· όσον αφορά τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελος πρωτοβάθμιας υγείας, τη δυνατότητα διαχείρισης της επίσκεψης σε ιατρό – ραντεβού, την ενσωμάτωση του συνοπτικού ιστορικού υγείας ασθενή που είναι εξαιρετικά σημαντική, στο οποίο θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του ασθενή στα δεδομένα του (π.χ. συνταγές, διαγνώσεις, εξετάσεις). Για την πρόσβαση τρίτων στον συνοπτικό φάκελο (όπως φαρμακοποιών ή ιατρών), θα απαιτείται η συγκατάθεση του ίδιου του ασθενή, που θα υπάρχει δυνατότητα να ορίσει ποιος θα βλέπει τα στοιχεία του για κάθε κατηγορία δεδομένων. Δεδομένου ότι η πρόσβαση στα στοιχεία θα γίνεται ηλεκτρονικά από όλους τους ενδιαφερόμενους, η έντυπη συνταγή προβλέπεται σύντομα να καταργηθεί.

Όσον αφορά τον ρόλο της ΗΔΙΚΑ στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υγεία, αυτός έχει αναβαθμιστεί με τη συμμετοχή της στο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ) που ιδρύθηκε πρόσφατα, ενώ θεσμικά και λειτουργικά αναβαθμίζεται και με τον ορισμό της ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγεία (NCP).

Έτσι η ΗΔΙΚΑ, είπε ο κ. Τάγαρης, θα αποτελέσει κομβικό φορέα στη διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας, στη χρήση διεθνών προτύπων για κωδικοποιήσεις και ανταλλαγές δεδομένων, θα προσφέρει τεχνογνωσία σε επίπεδο διαχείρισης και επικαιροποίησης μητρώων και θα συνεισφέρει στον καθορισμό εθνικής στρατηγικής σε σχέση με ευρωπαϊκά έργα καταθέτοντας προτάσεις για έργα καίριας σημασίας στον χώρο της ηλ. υγείας.

Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη διασυνοριακή υγεία που αναλαμβάνει η ΗΔΙΚΑ είναι ρόλος διαμεσολαβητή με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, που στην πράξη θα καταστήσει δυνατές εργασίες όπως η εκτέλεση συνταγών από το ένα κράτος στο άλλο, την πρόσβαση στο συνοπτικό ιατρικό ιστορικό κ.α., εντός του Ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (ReEIF) μεταξύ των εθνικών δικτύων.

Η συμμετοχή εξάλλου σε ευρωπαϊκά προγράμματα της ΗΔΙΚΑ όπως τα Connecting Europe Facility (CEF) που αφορά το πλαίσιο διαλειτουργικότητας, το Horizon 2020 που αφορά ερευνητικά έργα και καινοτομία, το EESSI το οποίο αγγίζει το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την αποζημίωση των Ευρωπαίων πολιτών σε κάθε κράτος μέλος, ενισχύουν την εξωστρέφεια και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας. Ένας σημαντικός τομέας όπου η ΗΔΙΚΑ μπορεί να μειώσει το κόστος περίθαλψης είναι αυτός του ιατρικού τουρισμού και πάνω σε αυτό το θέμα διερευνά 4 σενάρια χρήσης, για την περαιτέρω αξιοποίησή τους: παροχή εκτάκτων υπηρεσιών υγείας σε τουρίστες, τις εκλεκτικές υπηρεσίες υγείας, την προγραμματισμένη αντιμετώπιση χρονίων παθήσεων και τέλος την προγραμματισμένη ή έκτακτη αντιμετώπιση Ελλήνων του εξωτερικού.

Αποτελέσματα της έρευνας για την εφαρμογή της ηλ. συνταγογράφησης

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Τάγαρης παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου eHealth Forum 2015, στις 3 & 4 Δεκεμβρίου για να εκτιμήσει τις εντυπώσεις των συνέδρων (απάντησαν 182 άτομα) για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Προτεραιότητες αναβάθμισης της ηλ. συνταγογράφησης θεωρήθηκαν η απλούστευση των εργασιών για τον χρήστη, η ταχύτητα στην ενσωμάτωση αλλαγών & βελτιώσεων –σε αυτό το σημείο ο κ. Τάγαρης αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση εξαιτίας του όγκου και της σημασίας των αλλαγών– και η φιλικότητα των οθονών χρήσης. Ως χαμηλότερης προτεραιότητας αξιολογήθηκαν η ενσωμάτωση διαδικασιών διαβούλευσης με τους χρήστες και η αναβάθμιση της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης.

Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση έχει λειτουργήσει ως εργαλείο ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων, έχει συμβάλει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και αποτελεί υποβοηθητικό εργαλείο στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Οι δυνατότητες της εφαρμογής όπως δημιουργία νέας συνταγής, ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ταχύτητα συστήματος και χρόνος καταχώρισης συνταγής βαθμολογήθηκαν πάνω από το μέτριο. Στο κατά πόσο οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (help desk) οι απαντήσεις ήταν θετικές, αν και πολλοί δεν είχαν άποψη.

Τέλος, ως προς την πρόσβαση στο ιστορικό συνταγών/εξετάσεων και για την απευθείας ενημέρωση μέσω SMS / email για τις συνταγές /επισκέψεις που εκτελούνται στον ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων, επιβεβαιώθηκε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων επιθυμούν αυτές τις υπηρεσίες.