Εμφαση στα δικαιώματα των ασθενών

Εμφαση στα δικαιώματα των ασθενών

Ο πολίτης θα πρέπει αποτελεί παράγοντα στήριξης του Συστήματος Υγείας, στάση που εξαρτάται ωστόσο άμεσα από την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που τους παρέχονται.

Αυτά τα λόγια ανέφερε ο Άρης Σισσούρας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας 2015 και συγκεκριμένα στη Στρογγυλή Τράπεζα «Η επικαιρότητα και η προτεραιότητα για τα δικαιώματα των ασθενών».

Ο κ. Σισσούρας ανέφερε ότι είναι καίριας σημασίας να ασχοληθούμε με ζητήματα όπως οι σύνδεσμοι και τα κινήματα ασθενών, τα πρότυπα συμμετοχής των ασθενών στη χάραξη πολιτικής υγείας, το ιατρικό παράδειγμα φροντίδας και η ιατρική αυθεντία, η ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών και η ικανότητα του συστήματος να υιοθετήσει νέους θεσμούς. Η καθιέρωση standards στην παροχή υγειονομικής φροντίδας μέσα από την εφαρμογή δικαιωμάτων ασθενών ενεργοποιεί νέα πρότυπα management και διαχείρισης της φροντίδας, επεσήμανε ο κ. Σισσούρας.

Αναφερόμενος στους Συνδέσμους και τα Κινήματα Ασθενών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε ότι στην Ελλάδα δεν επιτεύχθηκε ποτέ η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συνδέσμου Ασθενών (αν και το ΚΕΣΥ προέβλεπε τέτοιες ρυθμίσεις), ωστόσο υπάρχουν και δρουν αποτελεσματικά πολλές και σημαντικές εθελοντικής μορφής οργανώσεις (32), όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων –Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων, η Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή Αναιμία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας κ.ά.