Ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας υπόσχεται ο υπουργός

Ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας υπόσχεται ο υπουργός

Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης  με αυξημένη χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό και το τέλος της εγκατάλειψης και απαξίωσης του Συστήματος Υγείας, επανέλαβε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά την ομιλία του σε ημερίδα με θέμα: « Η εθνική στρατηγική και οι επιχειρησιακές προτεραιότητες του τομέα Υγείας: Προτάσεις εξειδίκευσης της στρατηγικής στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Μίλησε για υγειονομικές ανισότητες και αναφέρθηκε στην εφαρμογή της ΚΥΑ για τους ανασφάλιστους, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το  25% του πληθυσμού.

Όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ ο κ. Ξανθός, είπε ότι το υπουργείο Υγείας θα ιεραρχήσει τις προτεραιότητες και θα διεκδικήσει τη χρηματοδότηση αναγκαίων έργων, ενώ αναφερόμενος στο παρελθόν μίλησε για προχειρότητες, σημειώνοντας ότι   βρεθήκαμε να έχουμε υπερσύγχρονες μονάδες κλειστές που δεν εξυπηρετούν τον  πολίτη.

«Εξήντα  εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν σε πληροφοριακά συστήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους», ανέφερε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της  διασύνδεσης των δομών υγείας.

Εθνική Στρατηγική Υγείας

Περιλαμβάνει 3 άξονες, 20 ειδικούς στόχους και 100 δράσεις ή σημεία παρέμβασης. Οι τρείς άξονες είναι:

Καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις

Διαφανής σύγχρονη διακυβέρνηση του τομέα της υγείας, μέσω μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης

Δίκαιη και  βιώσιμη χρηματοδότηση

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγείας με έμφαση στην πρόληψη. Επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων  η  σταδιακή ανάπτυξη των  τοπικών μονάδων υγείας και  η καθιέρωση συνεργασιών της ΠΦΥ  με την κοινότητα. Άρση  ή μείωση των οικονομικών, γραφειοκρατικών, πολιτισμικών εμποδίων για την ανακούφιση των απειλούμενων από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων και  ευάλωτων ομάδων, μείωση των γεωγραφικών εμποδίων και ανισοτήτων. Επίσηςθα επιτευχθεί με παρεμβάσεις για την προστασία του παιδιού, ενεργό και υγιή γήρανση, την επιμήκυνση υγιέστερης ενεργούς ζωής, την στήριξη της οικογένειας για την φροντίδα παιδιών με αυτισμό και ηλικιωμένων  με χρόνιες παθήσεις όπως νόσος Αlzheimer και συναφείς παθήσεις ατόμων που δεν διαβιούν αυτόνομα, αποτρέποντας τον ιδρυματισμό τους. Ακόμη με μέτρα και παρεμβάσεις προώθησης υγιών τρόπων διαβίωσης αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου για την υγεία, όπως η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα, επιβλαβείς συνήθειες κατανάλωσης οινοπνεύματος και λοιπών εξαρτησιογόνων ουσιών, δράσεις απεξάρτησης από αυτές.  Την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η οποία θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη δομών στην κοινότητα, ενίσχυση των παρεχόμενων  υπηρεσιών για εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας εξαιτίας νέων αναδυόμενων αναγκών, εξειδικευμένες δομές με ειδικότερα προγράμματα για τις  ευάλωτες ομάδες των ασθενών  και για τις οικογένειές τους.

Στον άξονα δύο περιλαμβάνονται δράσεις  υποστήριξης της εφαρμογής  διαρθρωτικών μεταβολών στη διακυβέρνηση του συστήματος υγείας  για ποιότητα και ασφάλεια παρεχόμενων υπηρεσιών, ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας κρίσιμων φορέων,  διαφάνεια, συμμετοχή πολιτών στη λήψη αποφάσεων, δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Ακόμη περιλαμβάνεται η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας  πληροφοριακών συστημάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναβαθμίσεις, νέες  εφαρμογές, πληροφοριακό σύστημα και εφαρμογές για την ΠΦΥ, ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, βελτίωση της διαθεσιμότητας της στρατηγικής ευφυΐας και των πληροφοριών για τη διακυβέρνηση του τομέα υγείας. Βελτίωση της ποιότητας  και ασφάλειας της φροντίδας υγείας με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης. Ενιαίες υπηρεσίες e-Health προς όφελος του πολίτη.

Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις για την σταδιακή ανακατεύθυνση των πόρων από άσκοπες ή μη αποδοτικές δαπάνες σε αποδοτικότερη κατανομή τους. Δράσεις περιορισμού της υπερκατανάλωσης φαρμάκων, υπερβολικής χρήσης διαγνωστικών εργαστηρίων, των χειρουργικών επεμβάσεων  χωρίς επαρκή ιατρική ένδειξη,  ενίσχυσης του ΕΟΠΥΥ, ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής  ικανότητας του καθορισμού τιμών,  εξορθολογισμού των δαπανών, βελτίωσης της διαχείρισης  και λειτουργίας των νοσοκομειακών  μονάδων, εξορθολογισμός του κόστους της λειτουργίας των κτηριακών υποδομών (βελτίωση ενεργειακής επίδοσης κτηρίων).