Οι Ενώσεις Καταναλωτών ζητούν καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα στην Ε.Ε.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών ζητούν καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα στην Ε.Ε.

Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να αγοράσουν τα κατάλληλα φάρμακα, για την ασθένειά τους, την κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη τιμή. Αυτό το μήνυμα εκπέμπουν 24 Ενώσεις Καταναλωτών, μέλη της ΒΕUC, οι οποίες έχουν συνυπογράψει μια κοινή διακήρυξη (http://bit.ly/21zidXA), μαζί με οργανώσεις της δημόσιας υγείας και επαγγελματιών του τομέα υγείας.

Η πρόσβαση, στα φάρμακα, δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα μόνο των αναπτυσσόμενων χωρών. Πολλοί καταναλωτές, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, για να αγοράσουν τα φάρμακα, που χρειάζονται, λόγω υπερβολικών τιμών, ή ελλείψεων φαρμάκων.

Για να διασφαλιστεί ότι τα φάρμακα έχουν τιμές λογικές και είναι προσβάσιμα, από όλους, οι Οργανώσεις Καταναλωτών και οι Οργανώσεις στου τομέα υγείας ζητούν προσιτές τιμές, το τέλος των μονοπωλίων στα φάρμακα και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, από τα γενόσημα, πλήρη διαφάνεια στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων και στον καθορισμό των τιμών, αλλά και έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων με βάση τις ανάγκες των ασθενών.