ΕΟΦ: Αναστολή άδειας φαρμακαποθήκης στη Ξάνθη μετά από έλεγχο

ΕΟΦ: Αναστολή άδειας φαρμακαποθήκης στη Ξάνθη μετά από έλεγχο

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΕΟΦ σε νόμιμα σημεία διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων (φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), καθώς και σε μη αδειοδοτημένους χώρους. Όπως μάλιστα ανακοίνωσε ότι «μετά από σειρά ελέγχων σε σημεία χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ο ΕΟΦ προχωρεί στην αναστολή της άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στην φαρμακαποθήκη MEDIKE MON. IKE, 3ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, μετά από διαπίστωση της ύπαρξης κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών, όπως προμήθεια/πώληση φαρμάκων από μη νομιμοποιημένες πηγές, έλλειψη στοιχείων τεκμηρίωσης για αγορές φαρμάκων».

Σημειώνεται ότι η αναστολή ισχύει για χρονικό διάστημα 4 μηνών και «ως εκ τούτου η φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται πλέον να διαθέτει και να διακινεί φαρμακευτικά προϊόντα για το χρονικό αυτό διάστημα», αναφέρει ο ΕΟΦ.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις της νομοθεσίας, που δεν περιορίζονται μόνο στο κανονιστικό πλαίσιο των φαρμάκων, όπως α) αγορές από μη νόμιμες πηγές, μεταξύ των οποίων και το διαδίκτυο, β) πωλήσεις σε πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα να κατέχουν φάρμακα, εντός και εκτός Ελλάδος, γ) διακίνηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων.

Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ΕΟΦ θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου, ενώ οι περιπτώσεις που διαπιστώνεται ποινικό αδίκημα παραπέμπονται αρμοδίως. Εφιστάται η προσοχή όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διανομής των φαρμάκων να είναι προσεκτικοί στις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούν ελέγχοντας προσεκτικά την προέλευση και τη γνησιότητα των προϊόντων που παραλαμβάνουν, αλλά και τους υποψήφιους αποδέκτες των φαρμάκων.