ΕΟΦ: Ο εφοδιασμός της αγοράς με φάρμακα διεξάγεται ομαλά

ΕΟΦ: Ο εφοδιασμός της αγοράς με φάρμακα διεξάγεται ομαλά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων  ευχαριστεί όλους τους  συλλογικούς φορείς  (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΠΣΦ, ΟΣΦΕ)  που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση που τους απηύθυνε προκειμένου να υπάρξει  συνεννόηση και συνεργασία με σκοπό  τη  διασφάλιση της επάρκειας των φαρμακευτικών προϊόντων στις δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

Σημειώνει ότι ο  εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς διεξάγεται ομαλά, και εκτιμά ότι ι η διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων στη χώρα μας θα συνεχιστεί, με την προϋπόθεση  ότι  όλοι οι  φορείς  της φαρμακευτικής κοινότητας θα λειτουργήσουν  με τη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση που απαιτούν οι περιστάσεις.

Υπογραμμίζει, επίσης ότι  «η ορθολογική διαχείριση των φαρμάκων είναι δυνατό να αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό  ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασθενών και στο σύστημα υγείας γενικότερα».